Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua trên các mặt hoạt động công tác của đơn vị. Điểm nổi bật là Phong trào TĐQT của Lữ đoàn được duy trì thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say học tập, công tác, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đã tạo được bước chuyển biến quan trọng và trưởng thành về mọi mặt, Lữ đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 chuẩn bị cho những chuyến hàng.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các kết luận, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về các hoạt động thi đua của các cơ quan, đơn vị, hướng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tổ chức quán triệt, triển khai vận chuyển bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời cả thường xuyên và đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành 100% kế hoạch trên giao.

Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến được chú trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong Phong trào TĐQT, từ 2019-2024 đã có 18 lượt đơn vị được tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 58 lượt đơn vị được tặng Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 201 lượt cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 855 lượt cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các đợt thi đua cao điểm và sơ tổng kết của các ngành.

Phong trào TĐQT đã khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu, chất lượng tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung Phong trào TĐQT tập trung hướng vào việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức vững mạnh. Hằng năm, tổ chức học tập chính trị được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

leftcenterrightdel
Hoạt động bốc dỡ hàng hoá ở Lữ đoàn 649.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ, cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, nguyên tắc. Các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì có hiệu quả. Các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Phong trào TĐQT thường xuyên được gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” đạt hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất theo mô hình 4 cơ bản (vườn - ao - chuồng - giàn); phát huy có hiệu quả khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày kỹ thuật. Củng cố, sửa chữa, kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện theo quy định. Duy trì tốt tình trạng kỹ thuật, hệ số kỹ thuật ô tô Kt = 0,96, phương tiện thủy Kt = 0,95. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo đảm vật tư, xăng dầu đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Tích cực thực hiện Cuộc vận động 50 với hình thức, nội dung phong phú, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng phương tiện, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh thi đua trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Phong trào xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” được duy trì thường xuyên. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ kinh phí cho nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện tốt chế độ, nguyên tắc thu, chi tài chính, sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, thanh quyết toán kịp thời.

Để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật; thống nhất cao về tư tưởng và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Lữ đoàn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và của Lữ đoàn có những bước phát triển mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nỗ lực, tận tụy với công việc, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tiếp tục bồi đắp truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Vận tải thủy quân sự anh hùng, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lữ đoàn 649 giai đoạn 2019-2024 là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của Phong trào TĐQT, phát huy nội lực, vượt khó vươn lên của cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ động khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

CÔNG THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.