Phóng viên (PV): Khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đề cập sâu đến vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo bằng nghị quyết, có nghĩa đây là phần việc hết sức cần kíp?

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang: Đúng vậy! Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Trung ương đặc biệt chăm lo, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo từ ngày thành lập cho đến nay. Qua từng giai đoạn cách mạng, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng được hoàn thiện. Trong Đảng bộ Quân đội nói chung, Đảng bộ Binh chủng Đặc công nói riêng cũng vậy. Việc trăn trở, tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ. Vấn đề cốt tử là làm sao phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Ở cơ sở, đó là việc khẳng định hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận thức rất rõ ý nghĩa của Nghị quyết số 28-NQ/TW nên toàn Đảng bộ Binh chủng đã sớm thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động. Việc tổ chức học tập được tiến hành sâu kỹ, học nhiều lần theo phân cấp và ở mỗi cấp; tập trung vào những nội dung sát sườn và cần thiết cho cơ sở, nhất là những vấn đề được cho là vướng mắc, khó giải quyết, vấn đề thực tiễn nảy sinh hoặc các nội dung mới, cần sớm cụ thể hóa vào thực tiễn cơ sở. Đặc biệt, quá trình tổ chức học tập và kiểm tra nhận thức được gắn chặt, kết hợp cùng lúc với việc bàn thảo, tìm ra “những việc cần làm ngay” trong đổi mới phương thức lãnh đạo bằng nghị quyết.

PV: Đồng chí có thể nói rõ hơn về cách thức mà tổ chức đảng các cấp tìm ra những nội dung, vấn đề cần kíp phải đổi mới?

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang: Trước hết, chúng tôi bám sát định hướng của Trung ương, Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời chủ động khơi dậy một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp. Khuyến khích tổ chức đảng mỗi cấp tự phát hiện, đề xuất những nội dung bất cập, cần ưu tiên đổi mới. Trong khi đó, tổ chức đảng cấp trên có trách nhiệm tầm soát, thẩm định, giúp đỡ để mỗi cấp xác định đúng, trúng những trọng tâm đột phá trong đổi mới.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công tham quan, kiểm tra khu trưng bày cải tiến, sáng kiến hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại lễ ra quân huấn luyện khối cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng, năm 2023. Ảnh: TRUNG HIẾU 

Theo đó, các vấn đề, nội dung cần triển khai quyết liệt là: Coi trọng đổi mới thể thức nghị quyết theo hướng ngắn gọn, thực chất; gắn chặt việc ban hành nghị quyết với các khâu, các bước lãnh đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả. Đặc biệt, tổ chức đảng phải sớm khắc phục các hiện tượng như: Ôm đồm trong quán triệt cùng lúc nhiều nghị quyết mà thiếu trọng tâm, trọng điểm; triển khai một cách cầu toàn dẫn đến chồng lấn nội dung, gây khó cho việc tập trung sức lãnh đạo; khắc phục tình trạng “nghị quyết mẹ đẻ ra nghị quyết con”, giảm tình trạng “ban hành nghị quyết để thực hiện nghị quyết”; xóa bỏ tình trạng “nghị quyết 0 đồng”-nghĩa là có nghị quyết mà không có nguồn lực triển khai thực hiện; chống căn bệnh xa rời thực tế, xác định chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết một cách cảm tính, dẫn đến mắc bệnh thành tích...

PV: Vậy theo đồng chí, đâu là việc mấu chốt nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng nghị quyết?

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang: Mỗi cấp, mỗi tổ chức đảng sẽ tự xác định mấu chốt cho phần việc này. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề liên quan đến nhận thức, tư duy và tổ chức hành động.

Về mặt nhận thức: Từng cấp phải giáo dục làm sao để cán bộ, đảng viên hiểu đúng và đủ về phương thức lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo bằng nghị quyết. Không thể có chuyện cán bộ, đảng viên chàng màng, tung hô quyết tâm, quyết liệt đổi mới nhưng đổi mới ra sao, đổi mới cái gì, ai là chủ thể đổi mới, ai là đối tượng đổi mới... thì lại không nắm rõ, hiểu kỹ. Đây là căn nguyên của tình trạng “quyết liệt đổi mới” nhưng sản phẩm thu được lại chẳng bằng cái đã có, đã cũ.

Thứ hai là phải xác định cho được trọng tâm đổi mới ở mỗi cấp. Theo đó, ở tổ chức cơ sở đảng hiện nay cần tập trung giải quyết cho được câu hỏi: Làm thế nào để nghị quyết ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống? Làm sao để nghị quyết khi được ban hành thì cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu được ngay, làm được ngay và làm có hiệu quả?

Cùng với đó, chúng tôi tập trung chỉ đạo khắc phục các biểu hiện chưa đúng đắn trong nhận thức; xóa bỏ lối nghĩ rằng đổi mới phương thức lãnh đạo là phần việc đại sự, to tát, rồi sinh ra trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên, thiếu năng động, sáng tạo ở cơ sở. Nói cách khác, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được đi từ cơ sở, phải cóp nhặt từ cái hay, cái đúng do cơ sở sáng tạo ra để kết nên chủ trương, hình thành giải pháp, biện pháp thực hiện. Do đó, khi phát hiện cấp dưới làm đúng, hiệu quả thì cấp thẩm quyền phải ngay lập tức vào cuộc để tìm hiểu, tổng kết, rồi phổ biến, nhân rộng.

Vấn đề nữa là hiện nay có không ít đảng viên vẫn cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo là công việc của tổ chức mà xem nhẹ trách nhiệm của chính mình. Điều này là hoàn toàn sai lệch. Bởi lẽ, Đảng muốn lãnh đạo hiệu quả, muốn đổi mới phương thức một cách thực chất thì tất yếu phải bắt đầu từ việc tự đổi mới, tự lãnh đạo của từng cán bộ, đảng viên. Từng người phải tự làm mới mình, nhất là về lề lối, tác phong lãnh đạo, công tác. Có nghĩa là, mỗi đảng viên có phương pháp, phương thức làm việc khoa học thì tổ chức đảng mới có phương thức lãnh đạo cách mạng, hiệu quả.

Thực tiễn 56 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Binh chủng Đặc công đã minh chứng cho tính đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong Đảng bộ Binh chủng. Chúng tôi nhất quán sẽ quyết liệt, mạnh mẽ đổi mới, nhưng đồng thời cũng cẩn trọng, trên cơ sở kế thừa những bài học thực tiễn đã được đúc rút.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN TẤN TUÂN (thực hiện)