Dẫn chúng tôi đi tham quan một số phân kho đạn, vũ khí… của đơn vị, Thượng tá Hoàng Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho Y cho hay: Đơn vị được thành lập ngày 9-5-2000, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất và cấp phát các loại vật tư, VKTBKT, đạn dược TTG. Ngay từ khi mới thành lập, từ ngày 29-5 đến ngày 18-6-2000, ban chủ nhiệm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt chiến dịch tiếp nhận, vận chuyển trên 300 tấn vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật từ Kho KT887 về đơn vị bí mật, an toàn. Đây cũng là sự kiện quan trọng, dấu ấn mở đầu truyền thống của đơn vị: “Đoàn kết, dân chủ, tự lực tự cường, an toàn, chất lượng – Đã ra quân là đánh thắng”.

Những năm gần đây, nhiệm vụ của đơn vị có sự phát triển, khối lượng vật tư, trang bị kỹ thuật cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng lớn; yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các loại VKTBKT xe tăng thiết giáp thế hệ mới đòi hỏi cao. Trong khi đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống trang bị, nhà kho, cơ sở vật chất bảo đảm chưa đồng bộ; các phân kho bố trí phân tán trên nhiều khu vực, cách xa nhau... Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình, Đảng ủy, chỉ huy kho đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng bảo đảm vật tư, VKTBKT, đạn dược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

leftcenterrightdel

Ban chủ nhiệm Kho Y (Cục Kỹ thuật, Binh chủng TTG) cùng cán bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thống nhất phương pháp bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư xe tăng T-90S. 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời vật tư, VKTBKT, đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo của các cơ quan, đơn vị trong binh chủng. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, vận chuyển vật tư, VKTBKT, đạn dược đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt việc kiểm tra tình trạng VKTBKT, đạn dược, bảo đảm chặt chẽ, tỉ mỉ, chính xác; hoàn thiện quy trình bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí thế hệ mới xe tăng T-90S; kiểm tra, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét các công trình, nhà kho theo quy định…

Theo đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ để vượt qua khó khăn, thách thức trong bảo quản, bảo dưỡng, không để xuống cấp, mất mát, cháy nổ. Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel

Nhân viên Kho Y (Cục Kỹ thuật, Binh chủng TTG) tiến hành dồn dịch, kê xếp vật tư TTG, xe máy.  

Một trong những điểm nhấn của đơn vị là làm tốt công tác niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, VKTBKT, đạn dược. Thượng tá Vương Khắc Ninh, Chủ nhiệm Kho Y cho biết: “Tuy cơ sở bảo đảm kỹ thuật còn gặp không ít khó khăn nhưng đơn vị đã tích cực triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà kho và trang thiết bị phụ trợ đạt chuẩn, hiện đại; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chính quy trong tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng; kết hợp chặt chẽ nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực để đầu tư củng cố, nâng cấp toàn diện các cơ sở kỹ thuật theo hướng cơ bản, thống nhất, đồng bộ, đúng quy chuẩn.

Đơn vị luôn tổ chức sắp xếp, phân loại, bố trí lại khu vực bảo quản, niêm cất các loại vật tư, VKTBKT, đạn dược khoa học, đúng phương châm: “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”; triển khai thống nhất hệ thống sơ đồ mẫu biểu, quy trình định mức phiếu công nghệ, sổ sách, thẻ kho, hóa đơn chứng từ, tạo điều kiện thuận tiện cho công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và phòng, chống cháy nổ. Ngoài ra, kho tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước tự động hóa trong bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài để tiết kiệm vật tư, nhân công và nâng cao chất lượng, năng lực bảo đảm kỹ thuật tại chỗ...”.

Song song với việc đầu tư, xây dựng cơ bản, kho còn thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Theo đó, đơn vị chú trọng rà soát, sắp xếp cán bộ, nhân viên kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Theo đó, một mặt, kho tích cực đề nghị cấp trên bổ sung cán bộ, nhân viên có chuyên môn sâu về đạn và bảo quản vật tư, trang bị kỹ thuật TTG, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định; mặt khác, duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện kỹ thuật, thi nâng bậc; kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp người chưa có kinh nghiệm theo hướng “thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ”, “yếu đâu bồi dưỡng đó”.   

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Kho Y (Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giápluyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, theo Thượng tá Hoàng Đình Hùng, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị phải đẩy mạnh tiến độ củng cố, hoàn thiện, bàn giao các hạng mục, công trình, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Đơn vị thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nội bộ đoàn kết; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý; tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, kê xếp, cấp phát vật tư, VKTBKT, đạn dược theo đúng mệnh lệnh của trên, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, đầy đủ, kịp thời và an toàn tuyệt đối…

Bài và ảnh: THÁI KIÊN- NGỌC HẢI