Hội thảo tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của TCCT trong quá trình xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong tình hình mới.

Dự hội thảo có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ QUTƯ, nguyên Chủ nhiệm TCCT.

leftcenterrightdel

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; GS, TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Lịch sử truyền thống vẻ vang 75  năm của TCCT Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gắn liền với lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng. Ngay từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội ta (22-12-1944) là có ngay hoạt động CTĐ, CTCT. Khi thành lập đội có một chi bộ, gồm 4 đảng viên, sau thời gian ngắn phát triển thành đại đội và có ban công tác chính trị. Đây là cơ quan chính trị đầu tiên của QĐND Việt Nam; đến tháng 3-1946 phát triển thành Cục Chính trị; từ ngày 11-7-1950 đến nay là TCCT. Cũng từ đó CTĐ, CTCT luôn là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội ta... Những thành tựu và kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong 75 năm qua đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, những đóng góp to lớn của TCCT-Cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược có tác động rất mạnh mẽ, trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả của cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đến chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội; góp phần rất quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm Quân đội ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ-bộ đội của dân, do dân và vì dân.

Làm rõ cơ sở khoa học và yêu cầu có tính nguyên tắc

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT nhắc lại khẳng định của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “Lịch sử xây dựng và phấn đấu của Quân đội ta trước hết là lịch sử Đảng lãnh đạo quân đội; quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta gắn liền với việc không ngừng củng cố và tăng cường CTĐ, CTCT trong quân đội...”. Theo chủ đề của hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, bằng phương pháp luận khoa học, tư duy đổi mới, sáng tạo và hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, đóng góp ý kiến tiếp tục làm sâu sắc hơn quá trình ra đời, phát triển của TCCT gắn với hoạt động CTĐ, CTCT qua các giai đoạn cách mạng; khẳng định cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của TCCT đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của quân đội và những đòi hỏi của thực tiễn đối với CTĐ, CTCT hiện nay; đề xuất nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong quân đội...

Phát biểu tham luận, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân khẳng định: Từ khi hình thành LLVT cách mạng là có hoạt động CTĐ, CTCT. Quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng là yêu cầu có tính nguyên tắc và là bài học kinh nghiệm quan trọng đặc biệt trong quá trình tham mưu chỉ đạo CTĐ, CTCT của TCCT, bảo đảm cho hoạt động CTĐ, CTCT có lập trường, quan điểm giai cấp rõ ràng, có cơ sở tư tưởng lý luận sâu sắc và có mục tiêu, phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động đúng đắn.

Trong tham luận gửi tới hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng, cho rằng: “Lấy chính trị làm gốc là thực hiện phương châm “chính trị trọng hơn quân sự”, đồng thời là một nguyên tắc cơ bản, nội dung cốt lõi trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị”. Các đại biểu phát biểu và gửi tham luận tới hội thảo, như: GS, TS Vũ Văn Hiền; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục CTĐ và CTCT (Bộ Công an)... đã phân tích sâu sắc lịch sử ra đời, trưởng thành, phát triển của TCCT QĐND Việt Nam gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của quân đội.

Tuy tiếp cận dưới nhiều góc độ, nhưng các tham luận đều có chung quan điểm: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam là nguyên tắc xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp công nhân. Quá trình xây dựng, phát triển, TCCT thường xuyên quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; coi đó là cơ sở để xác định phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp CTĐ, CTCT; là yêu cầu có tính nguyên tắc trong quá trình tham mưu, chỉ đạo CTĐ, CTCT của TCCT, bảo đảm cho hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân có lập trường, quan điểm giai cấp rõ ràng, có cơ sở tư tưởng lý luận sâu sắc và có mục tiêu, phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động khoa học, đúng đắn.

Những đóng góp to lớn và kinh nghiệm quý

Tham luận của Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm TCCT gửi tới hội thảo, khẳng định: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó hoạt động chỉ đạo CTĐ, CTCT của TCCT có vai trò quan trọng. Sự chỉ đạo CTĐ, CTCT của TCCT trong tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng là thành công lớn, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch và sự phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Nhờ có hoạt động CTĐ, CTCT mà trong điều kiện cam go, ác liệt của chiến tranh, với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, gian khổ, hy sinh, nhưng bộ đội vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng”.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Trung tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phân tích sâu sắc về những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, bồi dưỡng ý chí, quyết tâm chiến đấu, dám đánh, biết đánh và đánh thắng kẻ thù xâm lược trong chiến thắng trận đầu của bộ đội PK-KQ với không quân nhà nghề của đế quốc Mỹ ngày 5-8-1964.

Cũng với quan điểm trên, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 chia sẻ về kinh nghiệm của hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu 5 trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam để các cấp nghiên cứu, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Kinh nghiệm đó là: Nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chính trị và pháp lý; giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, truyền thống “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo...”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tham luận gửi tới hội thảo của Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn 3, cùng nhiều đại biểu đã phân tích, cụ thể những kết quả, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT trong các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác, các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT của TCCT đối với toàn quân qua các thời kỳ, giai đoạn. Các ý kiến tiếp tục khẳng định, trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, TCCT luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương kịp thời tham mưu cho Đảng, QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển, TCCT luôn nhạy bén, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, QUTƯ chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT sát với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị, từng lĩnh vực và thực tiễn hoạt động quân sự, nhất là trước các chiến dịch lớn, những thời điểm có tính chất bước ngoặt của lịch sử; chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân tin yêu, khen tặng.

Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, chỉ đạo

“Bước vào thời kỳ mới, cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" ngày càng phức tạp, quyết liệt hơn; trong nội bộ vẫn còn có cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", để các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Khẳng định đó của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu dự tọa đàm. Đồng chí đề nghị: TCCT phải thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng và dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá đất nước và quân đội của các thế lực thù địch, phản động để chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, "phi chính trị hóa" quân đội, chỉ đạo toàn quân tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong tham luận của mình, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cho rằng: Sự phát triển về nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội và xây dựng quân đội, để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn cán bộ cho quân đội, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; để đào luyện ra những cán bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất cách mạng, có năng lực công tác, có tính đảng và tính nguyên tắc cao; thực sự tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống và công tác. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1, gửi tham luận tới tọa đàm phân tích sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT quân khu trong tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh, cần phải tiếp tục chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các nhân tố tác động đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội và đặc thù lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân... các tham luận đã đề xuất chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Theo đó, TCCT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, các kết luận, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; chủ động, xung kích trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội; phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. TCCT tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng ngày càng  cao, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ chủ trì các cấp, trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm CTĐ, CTCT trong toàn quân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp.

Ban tổ chức hội thảo nhận được 72 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, TCCT; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các cơ quan Trung ¬ương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân đội; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan qua các thời kỳ và các nhà khoa học. Hội thảo khẳng định, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 75 năm qua, TCCT đã đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển của quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. TCCT vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và hai Huân chương Hồ Chí Minh; được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Tự do hạng Nhất; 18 đơn vị, 4 cá nhân thuộc TCCT được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến và thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Lãnh đạo TCCT khẳng định: Hội thảo là cơ hội tốt để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân đội nói chung, Cơ quan TCCT nói riêng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của TCCT trong 75 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam; qua đó đúc kết, khái quát những bài học kinh nghiệm quý để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự tự hào Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của TCCT. Hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp thường xuyên là QUTƯ trong hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, xây dựng TCCT vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Lương Cường đánh giá: Các tham luận phát biểu và gửi tới hội thảo là những tâm huyết, trí tuệ thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, vốn sống và kinh nghiệm tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT rất phong phú, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Các tham luận khẳng định rõ vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của TCCT gắn liền với lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. TCCT không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về CTĐ, CTCT trong quân đội. Những thành tựu, kết quả xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của TCCT vừa là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của TCCT qua các thời kỳ; đồng thời cũng là trách nhiệm, là yêu cầu cao và nghiêm túc đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCCT hôm nay và mai sau, cần tiếp tục giữ gìn, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu lập những thành tích mới, tô thắm và phát huy truyền thống của TCCT: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng”.

NHÓM PV PHÒNG BIÊN TẬP CTĐ, CTCT