leftcenterrightdel
Huấn luyện nghiệp vụ canh gác cho chiến sĩ (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). 


leftcenterrightdel
Mẫu mực trong huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ. 


leftcenterrightdel
Thực hành huấn luyện đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin. 


leftcenterrightdel
Chiến sĩ lữ đoàn chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. 


leftcenterrightdel

Sử dụng phương tiện tuần tra, kiểm soát quân nhân trên địa bàn phụ trách. 


leftcenterrightdel
Kiểm tra chặt chẽ cán bộ vào làm việc tại Sở chỉ huy.   


leftcenterrightdel
Thực hiện đổi gác theo đúng quy định. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra thao tác khám súng của chiến sĩ.

VĂN CHIỂN - TUẤN HUY - DŨNG CƯỜNG - CTV (thực hiện)