Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy TCKT yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập nắm chắc những nội dung, biện pháp đã được xác định trong các chuyên đề; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ