Thực hiện chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của TCCT về tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã ban hành Chỉ thị số 426-CT/ĐU ngày 5-5-2022 về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị, TCCT đã ban hành Hướng dẫn số 1461/HD-CT ngày 14-10-2022; đồng thời lựa chọn Công đoàn cơ sở Công ty In Quân đội 1 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội công đoàn cơ sở các đơn vị trong TCCT, nhằm tạo sự thống nhất, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng hướng dẫn.

Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính trị, TCCT khẳng định: “Đến ngày 18-5, đại hội công đoàn cơ sở các đơn vị trong TCCT đã hoàn thành trước kế hoạch và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trong Cơ quan TCCT”.

Khẳng định của Đại tá Ngô Thị Lệ được minh chứng bằng kết quả thực tiễn: 100% công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; bầu đủ ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan TCCT lần thứ IX đủ số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, với số phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả trên cho thấy, hoạt động của tổ chức công đoàn luôn nhận được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị. Ngay khi Cục Chính trị có hướng dẫn về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn làm tốt ngay từ khâu xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: MAI MINH 

Quá trình chuẩn bị đại hội, dưới sự định hướng của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, ban chấp hành công đoàn cơ sở đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị các văn kiện, xác định đó là một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội. Do đó, các văn kiện được thực hiện công phu, chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc; nội dung các văn kiện bảo đảm chất lượng, trong đó, báo cáo tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá toàn diện, có số liệu thống kê cụ thể; chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định phương châm, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp, khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục hiệu quả. Nghị quyết đại hội bảo đảm đầy đủ nội dung, khái quát được toàn bộ tinh thần của đại hội.

Cùng với công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 được bàn bạc dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình hướng dẫn của trên, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ và có cơ cấu hợp lý. 100% đại hội tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc, thủ tục.

Với tinh thần tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, sát thực tế. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị: Tại các đại hội công đoàn cơ sở, ĐVCĐ, NLĐ đã tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện bảo đảm chất lượng tốt, đề xuất được nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Qua tổng hợp, có 240 ý kiến đóng góp vào báo cáo của ban chấp hành công đoàn cơ sở, 120 ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan TCCT lần thứ IX, 96 ý kiến đóng góp vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung...

Thành công của đại hội công đoàn cơ sở các đơn vị trong TCCT tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh nói chung và với tổ chức công đoàn nói riêng. Việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở tạo bầu không khí phấn khởi trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ và là cơ sở quan trọng để Cơ quan TCCT tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX giai đoạn 2023-2028.

VÂN ANH