Tham quan Kho 291 (Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2) và một số cơ sở kỹ thuật trực thuộc, chúng tôi cảm nhận rõ sự chuyển biến tiến bộ về nền nếp chính quy công tác kỹ thuật ở đơn vị. Đại tá Lê Luật, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 2 giới thiệu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật quân đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu ''ba đột phá'' công tác kỹ thuật. Đó là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu kỹ thuật; nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và xây dựng kho trạm chính quy; bảo đảm an toàn kho, trạm và an toàn giao thông. Kết quả triển khai ''ba đột phá'' đều đạt cao, có nhiều nội dung xuất sắc, góp phần quan trọng để quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là Cục Kỹ thuật tham mưu đúng, trúng, giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật và Cuộc vận động ''Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông''. Cục chỉ đạo ngành bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của quân đoàn. Trong đó, ngành kỹ thuật đã bảo đảm kỹ thuật tốt VKTBKT cho diễn tập MB-17, DT-17, diễn tập chỉ huy-cơ quan, cơ sở kỹ thuật cấp chiến dịch KT-19... Qua diễn tập, góp phần giúp Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, phương pháp, cách thức bố trí kho, trạm cấp chiến dịch ở nơi sơ tán thời kỳ đầu chiến tranh, làm cơ sở để chỉ đạo, vận dụng thực hiện trong toàn quân. Cùng với đó, cục hướng dẫn, giúp đơn vị duy trì nghiêm các chế độ công tác kỹ thuật, hoàn thành 100% kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT, diesel hóa ô tô… So với nhiệm kỳ 2010-2015, hệ số kỹ thuật VKTBKT tăng 0,01% và hệ số đồng bộ VKTBKT tăng 6,3%.

leftcenterrightdel

Nhân viên Kho 291 bảo quản thường xuyên trang bị, vật tư kỹ thuật trong nhà kho.

Đạt được những kết quả trên, theo Đại tá Lê Hữu Phúc, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật, là do Đảng ủy, chỉ huy cục thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên. Cục coi trọng huấn luyện tại chức và lựa chọn cán bộ, nhân viên gửi đi đào tạo ở các học viện, nhà trường và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp toàn quân, ngành. Nhờ đó, hơn 90% cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chỉ huy, tham mưu và quản lý kỹ thuật. Kết quả huấn luyện kỹ thuật hằng năm 100% đạt yêu cầu trở lên (hơn 85,2% khá, giỏi). Cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật tham gia các cuộc hội thi, hội thao cấp toàn quân, ngành và quân đoàn tổ chức, đều đoạt giải và xếp thứ hạng cao, như: Giải nhất toàn quân Hội thi kho VKTBKT cấp chiến dịch, Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp, Hội thi thủ kho quân khí giỏi…

5 năm qua, gần 89% trạm, xưởng kỹ thuật của quân đoàn đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, bổ sung trang bị công nghệ mới, bảo đảm năng lực sửa chữa VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị được đầu tư như: Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp 51 (Cục Kỹ thuật), Trạm sửa chữa các sư đoàn Bộ binh: 325, 306 và 4 lữ đoàn trực thuộc quân đoàn đều làm chủ trang bị công nghệ, tổ chức bảo đảm kỹ thuật VKTBKT hiệu quả. Cục Kỹ thuật đã rà soát, quy hoạch, xây dựng nhà kho, nhà xe, khu kỹ thuật; tổ chức làm mẫu, làm điểm ở các đơn vị: Tiểu đoàn Vận tải 25 (Cục Hậu cần), Sư đoàn Bộ binh 325, Lữ đoàn Pháo binh 164, Lữ đoàn Xe tăng 203. Rút kinh nghiệm phương pháp và kết quả đạt được, cục chỉ đạo ngành triển khai thống nhất trong quân đoàn...  

Thiếu tá Nguyễn Văn Ninh, Chủ nhiệm Kho 291 nêu kinh nghiệm: Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, toàn đơn vị chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, duy trì các chế độ nghiêm túc và thường xuyên rà soát, củng cố, luyện tập các phương án tác chiến, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng. Các nhà kho đều được quy hoạch, bố trí khu vực thủ kho, sắp xếp VKTBKT đúng quy định, ''dễ thấy, dễ lấy'', khi có lệnh là tiếp nhận, cấp phát được ngay.

Theo Đại tá Lê Luật, những kết quả của Kho 291 đã cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2. Thời gian tới, toàn cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cục, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cụ thể, tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ huy và quản lý kỹ thuật; chỉ đạo xây dựng hệ thống nhà kho mẫu đạt chuẩn kỹ thuật; bảo đảm tốt an toàn kỹ thuật và an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai đồng bộ các cuộc vận động và bảo đảm tốt đời sống bộ đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ''mẫu mực, tiêu biểu'' và xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

 Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU