Để Cuộc vận động trở thành nhu cầu tự thân 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Nội dung tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương. Coi trọng phát huy vai trò của hệ thống các kênh truyền thông, như: Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Chính trị, bản tin thi đua... Triển khai thực hiện Chuyên mục “Kể chuyện Bác Hồ ngày này năm xưa”, “Lời Bác Hồ dạy” trên truyền thanh nội bộ ở cả hai cấp (cấp nhà trường và cấp hệ, tiểu đoàn); tích cực tuyên truyền, làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thông qua phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên, hoạt động dân vận, hè tình nguyện. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giáo dục về lịch sử truyền thống của dân tộc, Quân đội, nhà trường ngay từ khâu tuyển sinh để nâng cao chất lượng đầu vào.

Thực hiện phương châm “xây đi đôi với chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thông qua mạng xã hội như Facebook, YouTube, blog... nhà trường đã phát huy vai trò tích cực của các lực lượng trong đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của Quân đội; tích cực viết tin, bài, chia sẻ các bài viết tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hình ảnh tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn mới; duy trì thường xuyên, nền nếp, thực chất và hiệu quả hoạt động tuyên thệ, báo công cho các đối tượng học viên có tác dụng giáo dục tốt; kịp thời biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Thông qua đó, đã góp phần bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cách mạng cho mỗi cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ của mỗi tập thể và cá nhân.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị kiểm tra, động viên học viên năm thứ nhất đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội. Ảnh: NGỌC HUYỀN

Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện 

Hiệu quả thực hiện Cuộc vận động không chỉ phụ thuộc vào trách nhiệm và vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia mà còn phụ thuộc vào hiệu quả của hình thức tổ chức và cách làm cụ thể, sát thực. Thời gian qua, Trường Sĩ quan Chính trị đã triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với từng loại hình cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị xây dựng kế hoạch và bước đi cụ thể gắn với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc đăng ký, cam kết phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tiêu chí đã xác định. Khắc phục triệt để tình trạng đăng ký chung chung, hình thức, không hiệu quả; thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức. Gắn kết quả thực hiện Cuộc vận động với phân loại cán bộ, đảng viên, phân tích, đánh giá tổ chức đảng, bình xét đảng viên, bình xét khen thưởng.

Bám sát các tiêu chí phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã cụ thể hóa thành các tiêu chí gắn với chức năng, chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân. Chú trọng phát huy vai trò tiền phong của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi gương. Kết hợp có hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động với việc tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Trên cơ sở Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, mẫu mực, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” do nhà trường phát động, đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa trong các Phong trào thi đua “Tận tâm, gương mẫu, sáng tạo, xứng danh người thầy” ở các khoa giáo viên, “Học thực chất, rèn thường xuyên, mẫu mực toàn diện” ở các đơn vị quản lý học viên, “Bám trên, sát dưới, tích cực cải cách hành chính, tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn hiệu quả” ở các cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong công tác khoa học theo quan điểm hướng về cơ sở... 

Xây dựng và nhân rộng các cách làm hay, mô hình sáng tạo

Nhà trường quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động. Với cách làm này, nhiều mô hình mới ra đời đã khẳng định tính sáng tạo và hiệu quả thực tế, như: Mô hình “Giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách cho học viên”; Chuyên mục “Kể chuyện Bác Hồ ngày này năm xưa”, “Lời Bác Hồ dạy” trên truyền thanh nội bộ; mô hình “Bài giảng mẫu”, “Bài giảng 3 tốt”, “Bút thép”, “Giờ luyện tập kiểu mẫu”, “Bộ môn 3 mẫu mực”, “Tiểu đội 3 tiêu biểu”, “Người quân nhân 3 đẹp”, “Chi đoàn công nghệ thông tin”, “Công đoàn cơ sở tiên tiến mẫu mực”, “Phụ nữ chuyên cần, sáng tạo”; mô hình “Đoàn viên đẹp”, “Chi đoàn viết báo”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Bộ 3 cùng tiến”, “Đôi bạn 15 điểm”, “Câu lạc bộ ca khúc”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh”... góp phần tạo bước đột phá trong thực hiện Cuộc vận động.

Căn cứ nhiệm vụ của từng giai đoạn, năm học và nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã đề cao trách nhiệm, chủ động xác định kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến phù hợp, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng điển hình từng mặt và điển hình toàn diện. Trong đó, tập trung hướng về cơ sở và những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ; những cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có khả năng, năng lực công tác tốt.

Tạo mọi điều kiện để điển hình phát huy trí tuệ, sở trường trong thực hiện các công việc được giao để khẳng định mình. Thường xuyên tổ chức cho các điển hình trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn. Với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, từ năm 2019 đến nay, nhà trường có 85 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, 58 lượt tập thể, 182 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 12 lượt tập thể được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng”, 134 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 976 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC TUẤN - Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị