Thấm nhuần lời dạy của Bác, năm 2022 vừa qua, Bộ đội TTLL toàn quân đã đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trong năm, Binh chủng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin liên lạc quân sự (TTLLqs). Đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tổ chức, duy trì hệ thống TTLLqs hoạt động ổn định, vững chắc, tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt hơn 99,9%. Bảo đảm tốt TTLL, truyền hình phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo các LLVT thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới; các cuộc diễn tập toàn quân, hội thao, hội thi khu vực và quốc tế.

Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện các phân đội thông tin cơ động, tăng cường khả năng cơ động, linh hoạt, hoạt động dã ngoại và hợp luyện, hiệp đồng bảo đảm TTLL. Các hội thi, hội thao tiếp tục được đổi mới, sát thực tiễn huấn luyện. Đội tuyển Army Games TTLL sau hai năm liên tiếp giành huy chương đồng đã vươn lên giành huy chương bạc, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao. Câu lạc bộ Bóng chuyền nữ tiếp tục khẳng định ngôi vương trong thi đấu cấp toàn quân, toàn quốc. Công tác giáo dục-đào tạo của các nhà trường trong Binh chủng có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó xây dựng Binh chủng. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào nền nếp với chất lượng tốt.

leftcenterrightdel

Kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Ảnh: XUÂN QUANG 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành chặt chẽ, công tác dân vận, hoạt động chính sách được tiến hành thường xuyên, chất lượng, mang ý nghĩa giáo dục cao. Hoạt động của các tổ chức quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính được triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ. Công tác tài chính bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Các hoạt động lao động, tăng gia sản xuất, làm kinh tế được thực hiện đúng pháp luật, quy chế, quy định.  

Ghi sâu lời Bác dạy, lấy đó làm tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động, năm 2023, Bộ đội TTLL quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng, chiều sâu công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thông tin có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, phát triển, hiện đại hóa hệ thống và quản lý nhà nước về TTLLqs; bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến toàn diện, chất lượng vững chắc công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục-đào tạo; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra mất an toàn, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Bảo đảm toàn diện, đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các mặt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ.

Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, Bộ đội TTLL nguyện khắc sâu lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội TTLL quyết tâm phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác; thực sự xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Bộ đội TTLL anh hùng, quyết tâm xây dựng lực lượng thông tin quân sự “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Thiếu tướng TRẦN MINH TÂM - Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc