Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân đội nói chung, đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính nói riêng trong giai đoạn mới, học viện đã đẩy mạnh Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt, NCKH và công tác tốt” gắn với Phong trào TĐQT. Thực hiện phương châm "3 thực chất" (dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất), trong đó xác định: Dạy những gì người học cần, đơn vị cần, dạy theo đúng chương trình đã xác định, dạy để người học đạt được chuẩn kiến thức, năng lực theo chuyên ngành đào tạo; phát huy cao độ tính chủ động, tự giác của người học, giúp người học thấy rõ mục đích của việc học là để làm việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, chức trách sau khi ra trường; đánh giá khách quan, toàn diện, bảo đảm công bằng, chính xác trình độ, năng lực của người học.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, một yếu tố quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần thi đua trong cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong việc dạy, học và đánh giá kết quả thực chất. Học viện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Một trong những kết quả đạt được rất quan trọng của Phong trào TĐQT trong công tác GD-ĐT là đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn sâu và kỹ năng sư phạm giỏi, tận tụy, yêu nghề. Giai đoạn 2014-2019, học viện đã có 53 đồng chí được đào tạo tiến sĩ, 156 đồng chí được đào tạo thạc sĩ; hai đồng chí được công nhận giáo sư, 14 phó giáo sư, 20 nhà giáo giỏi cấp bộ... Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT và NCKH. Có nhiều đồng chí giữ vững danh hiệu Nhà giáo giỏi nhiều năm liên tục, nhiều giảng viên đã vượt qua những khó khăn của gia đình, bản thân để làm tốt trọng trách người thầy... Đó thực sự là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhân cách người thầy.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Hậu cần kiểm tra giờ thực hành trên máy tính của học viên.  Ảnh: LÊ MINH. 

Đi đôi với phong trào thi đua “dạy tốt” của đội ngũ giảng viên, phong trào thi đua “học tốt” ở học viên, sinh viên trong những năm qua luôn được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động của các câu lạc bộ học tập, tổ, nhóm học tập được tổ chức sinh động, hiệu quả. Chất lượng học viên sau khi tốt nghiệp ra trường ngày càng đi vào thực chất theo hướng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn bảo đảm hậu cần tại đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, học viện đã đào tạo hơn 1.224 cán bộ hậu cần cấp trung, sư đoàn; 2.410 sĩ quan hậu cần cấp phân đội tốt nghiệp ra trường có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, học viện đã đào tạo 125 học viên quân sự Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia... Kết quả học tập của học viên, sinh viên khẳng định chất lượng, uy tín của nhà trường, góp phần xây dựng học viện chính quy, mẫu mực; kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước.

Về công tác NCKH, học viện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho GD-ĐT và NCKH, xây dựng các phòng học chuyên dùng, nâng cấp trang thiết bị dạy học, từ đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên có điều kiện nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện. Từ năm 2014 đến nay, học viện triển khai nghiên cứu và hoàn thành 5 đề tài cấp bộ, 62 đề tài cấp ngành, 103 đề tài cấp học viện, 102 đề tài cấp khoa, viện; nghiên cứu, biên soạn 375 giáo trình, tài liệu phục vụ huấn luyện, dạy học. Tuổi trẻ học viện tham dự giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” đoạt giải cao (2 giải nhất, 6 giải nhì, 14 giải ba và 29 giải khuyến khích). Đây là sự cố gắng lớn, thể hiện niềm say mê nghiên cứu, sáng tạo của các thầy, cô giáo và học viên, sinh viên nhà trường trong việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ học viện lần thứ XXI, để tạo sự đột phá nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Học viện Hậu cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh Phong trào TĐQT, để phong trào thực sự là động lực góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT và NCKH, xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng học viện VMTD, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính và NCKH của quân đội và quốc gia.

Đảng ủy, Ban giám đốc học viện xác định: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng (tổ) thi đua-khen thưởng, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng; sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT.

Học viện tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: Tất cả vì học viên thân yêu, tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất để phát động thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; duy trì nền nếp việc theo dõi, kiểm tra, chấm điểm, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời uốn nắn những thiếu sót khuyết điểm, đưa Phong trào TĐQT phát triển liên tục, vững chắc, chống các biểu hiện chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong thi đua.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HÙNG, Chính ủy Học viện Hậu cần