Giá trị mang lại từ công cuộc chuyển đổi số dễ nhận thấy nhất đó là trong lĩnh vực hành chính quân sự, bao gồm: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số; hệ thông tin và chỉ đạo điều hành, phần mềm truyền hình ứng dụng (họp trực tuyến), thư điện tử quân sự... Các ứng dụng chuyên ngành cũng được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 sử dụng như: Phần mềm quản lý cán bộ, quản lý đảng viên, quản lý tài chính, kế toán, bảo hiểm xã hội....

Thiếu tá, QNCN Ngô Đình Hải, nhân viên văn thư Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5 chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận, xử lý hàng trăm văn bản, hồ sơ công việc. Từ khi áp dụng các phần mềm, công nghệ quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần rất lớn trong việc rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm thiểu giấy tờ cần in ấn, quản lý và tra cứu văn bản…”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên thực hiện công tác văn thư bảo mật, công nghệ thông tin và cơ yếu các phòng, ban, cơ quan Quân khu 5 tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Nói về kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong LLVT Quân khu 5, Trung tá Nguyễn Trung Nhất, Trưởng Ban Công nghệ thông tin, Quân khu 5 cho biết: “Đến nay, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Quân khu 5 đến các cơ quan, đơn vị đã giảm về số lượng nhận, chuyển các văn bản gửi đi qua đường quân bưu. Toàn quân khu có 20 cơ quan, đơn vị áp dụng và chuyển đổi mở rộng, thu hẹp, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết các thủ tục hành chính và thủ tục nội bộ. 100% đơn vị cấp 2 được triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (chỉ tiêu Bộ Quốc phòng 80%); 100% văn bản điện tử được ký số khi ban hành...".

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính phủ điện tử, chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5 vẫn còn phát sinh một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị về chính phủ điện tử, chuyển đổi số còn đơn giản, chưa quan tâm đúng mức...

Theo Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử Quân khu 5, khó khăn, thách thức lớn nhất của chuyển đổi số đó là thay đổi thói quen từ truyền thống sang sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, xử lý công việc trên môi trường mạng. 

Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng. Thay đổi phương thức làm việc phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của người đứng đầu, của cơ quan tham mưu; chuyển đổi số phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức, thói quen làm việc của mỗi người. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, nội dung phù hợp từng đối tượng, từng loại hình cơ quan, đơn vị. Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần gương mẫu đi đầu, trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, từ đó lan tỏa hành động, hình ảnh đến cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử Quân khu 5 chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và Chính phủ điện tử trong LLVT Quân khu 5 năm 2022. 

Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trong việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chuyển đổi số bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ phát triển chính phủ điện tử với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, khâu đột phá, tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức. 

Hoàn thành các mục tiêu phát triển chính phủ điện tử gắn với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới có sử dụng chữ ký số đến mọi cán bộ, nhân viên, đặc biệt là cán bộ chỉ huy; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu thực hiện gửi, nhận văn bản có chữ ký số của tổ chức, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số cá nhân phát hành văn bản điện tử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực khai thác các phần mềm dùng chung trong thực hiện nhiệm vụ...

Có thể khẳng định, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0. Cùng cả nước, LLVT Quân khu 5 đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số từng bước chặt chẽ, thống nhất; phát huy hiệu quả của công tác chuyển đổi số để xây dựng LLVT Quân khu 5 theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bài, ảnh: LÊ TÂY