Hội nghị sinh hoạt giám sát đảng viên ở Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đảng bộ Lữ đoàn 297 diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở. Các ý kiến đóng góp cho đảng viên được kiểm tra đều rất thẳng thắn, chân thành. Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Thắng, trung đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội 1 chia sẻ: “Qua đóng góp của các đảng viên trong chi bộ giúp tôi nhận thức rõ hơn những khuyết điểm, hạn chế. Tôi sẽ nghiêm túc khắc phục những hạn chế để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới”.

leftcenterrightdel

Hội nghị Chi bộ Đại đội 1, Đảng bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 297 tiến hành giám sát đảng viên theo kế hoạch.  

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Đình Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Lữ đoàn 297, chúng tôi được biết: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 297 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định hướng dẫn của trên và Đảng ủy Lữ đoàn về công tác KT, GS; kịp thời tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới về công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ.

Coi trọng phương châm phòng ngừa là chính, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 297 đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành đúng, đầy đủ các nguyên tắc của Đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội; suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiêu cực nảy sinh; tăng cường nắm, quản lý tình hình tư tưởng, giám sát thường xuyên những đảng viên có kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp; đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách tiến hành giám sát thường xuyên, quản lý chặt chẽ, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy Lữ đoàn khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

leftcenterrightdel
 Thượng úy Phan Quang Hoàng, Trung đội trưởng Trung đội 2,  Đại đội 1, Lữ đoàn 297 duy trì bộ đội luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Lữ đoàn 297 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hướng dẫn của cấp trên ban hành các nghị quyết, quy chế, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KT, GS nhiệm kỳ và hằng năm. Nghị quyết lãnh đạo hằng năm, 6 tháng, thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng luôn xác định công tác KT, GS là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cuộc KT, GS của các cấp ủy, tổ chức đảng được tiến hành đúng quy trình, nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 297 chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa KT, GS tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với KT, GS cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo của tập thể với phân công cá nhân phụ trách. Thực hiện quan điểm “giám sát mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, nội dung KT, GS tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Lữ đoàn 297 xác định cụ thể…

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Pháo thủ, khẩu đội Pháo Phòng không 57mm thao tác nạp đạn trong huấn luyện. 

Trọng tâm việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ chủ trì các cấp; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII); gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Quá trình KT, GS phát huy có hiệu quả tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm, tính tự giác của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được KT, GS; phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong hoạt động KT, GS. 

Theo Đại tá Bùi Văn Thuỷ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297: Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS, Đảng ủy Lữ đoàn 297 coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời yêu cầu các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy phải là những cán bộ gương mẫu, tiên phong trong thực hiện tự phê bình và phê bình. Bí thư cấp ủy cần linh hoạt, định hướng, khơi gợi bầu không khí dân chủ, cởi mở, để đảng viên dám nói lên những chứng kiến của mình trong sinh hoạt KT, GS.

leftcenterrightdel
Khẩu đội Pháo Phòng không 37mm; 57mm Lữ đoàn 297 tham gia hội thao, bắn mục tiêu mặt đất, mặt nước. 

“Hoạt động công tác KT, GS những năm qua ở Đảng bộ Lữ đoàn 297 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao từng bước được nâng lên. Công tác nắm tư tưởng, quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực; đó là nền tảng xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Bùi Văn Thủy khẳng định.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.