Những năm qua, LLVT huyện Tri Tôn đã thực hiện nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả để giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống.

Là huyện biên giới nên đời sống của nhiều người dân huyện Tri Tôn còn gặp khó khăn, thiếu thốn; giao thông đi lại không thuận lợi, nhiều người dân tộc thiểu số chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi... Theo Thượng tá Đỗ Văn Cẩm, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tri Tôn, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, những năm qua, Ban CHQS huyện đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác dân vận sát với thực tiễn địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Hằng năm, LLVT huyện thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ động trong xác định nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận của LLVT huyện phù hợp, hiệu quả cao.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác dân vận của LLVT huyện Tri Tôn hướng mạnh vào việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các Phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã từng bước giúp đồng bào dân tộc Khmer thay đổi nhận thức, tập tục canh tác. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thường xuyên đến tận các ấp, xã, phum, sóc để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con, trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

leftcenterrightdel
Lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn. 

Việc hỗ trợ chủ yếu được thực hiện bằng cách chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn các hộ nghèo tái định cư, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tự vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, thông qua mô hình “Tết Quân dân”, cán bộ, chiến sĩ đã mang lại diện mạo mới cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Tính từ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, LLVT huyện Tri Tôn đã tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn hơn 4.000 ngày công lao động; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể sửa chữa, cất mới 20 căn nhà tặng gia đình người có công, hộ nghèo, đắp lộ giao thông nông thôn gần 10km...

Bên cạnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, LLVT huyện Tri Tôn còn làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới; thường xuyên tổ chức tuyên truyền để người dân nắm chắc về các hiệp định, nghị định, quy chế khu vực biên giới, chủ quyền lãnh thổ, ý thức bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc gia, nâng cao cảnh giác, chống luận điệu tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thực hiện tốt công tác dân vận là nhân tố quan trọng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở Tri Tôn ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC