Qua cuộc diễn tập, các cấp, ngành nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bước "sát hạch" quan trọng để xây dựng thành phố (TP) cảng thành KVPT vững chắc.

“Vận hành cơ chế” nhuần nhuyễn

Cuộc diễn tập KVPT năm 2021 TP Hải Phòng được Bộ tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch, có quy mô lớn, nhiều thành phần tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Cuộc diễn tập có đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ” với 3 giai đoạn, bao gồm chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, qua 12 vấn đề huấn luyện.

Tham quan phần diễn tập vận hành cơ chế, dự các hội nghị quan trọng, như: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố... chúng tôi nhận thấy các hội nghị được diễn ra theo đúng trình tự, bám sát nguyên tắc, nội dung phù hợp. Điểm nổi bật là Bộ CHQS thành phố, công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, triển khai tốt các bước trong cuộc diễn tập.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT TP Hải Phòng, trên cơ sở ý định diễn tập đã được phê chuẩn, khung diễn tập vận dụng sáng tạo trong thực hành tập bài. Các đồng chí chủ trì điều hành hội nghị khoa học, linh hoạt, sát thực tế địa phương, đi thẳng vào những nội dung chính, vấn đề quan trọng; kết luận và phân công nhiệm vụ chặt chẽ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong bàn bạc, thảo luận. Cán bộ tham gia hội nghị báo cáo ngắn gọn, có trọng tâm và đề xuất những giải pháp xử lý phù hợp, sát nhiệm vụ của các sở, ban, ngành. Đặc biệt, các cương vị tập bài đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp có hiệu quả, tổ chức điều hành sát thực tế bảo đảm khoa học trong từng tình huống.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ CHQS TP Hải Phòng thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự TP Hải Phòng.  

“Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập KVPT TP Hải Phòng đã vận hành cơ chế đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an, biên phòng là lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Qua diễn tập, các cấp, ngành nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thành phố thành KVPT vững chắc...”-đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

“Thực binh” sát thực tế

“Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! Hiện nay máy bay địch cách trung tâm TP Hải Phòng 60km về hướng đông nam. Các LLVT sẵn sàng đánh địch, những người không có nhiệm vụ vào nơi ẩn nấp...”-đây là tình huống giả định trong phần thực binh “đánh địch tiến công hỏa lực đường không”. Ngay khi nhận lệnh, lực lượng pháo phòng không 37mm, súng máy phòng không 12,7mm; các tổ bắn máy bay bay thấp và lực lượng tự vệ cảng Hải Phòng hiệp đồng chiến đấu với lực lượng pháo phòng không 57mm của trên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời TP cảng. Với việc bố trí hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, các lực lượng chiến đấu của TP Hải Phòng đã tạo thành lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp bủa vây quân thù, ngăn chặn, tiêu diệt, không để chúng tiếp cận, đánh phá thành phố...

Cùng với nhiều nội dung thực binh khác như: Xử lý tình huống giải thoát con tin, rà phá bom, mìn, phòng cháy, chữa cháy; thực hành sơ tán nhân dân tại huyện Kiến Thụy và thực hiện thiết quân luật tại quận Kiến An... thì nội dung huy động nhân lực tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển của nước ta là một trong những nét mới của cuộc diễn tập. Thực hiện nội dung này, TP Hải Phòng đã huy động hàng chục tàu; hàng trăm cán bộ địa phương và ngư dân cùng lực lượng tăng cường của Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố, bàn giao cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện bổ sung, phối hợp cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển...

Cuộc diễn tập KVPT TP Hải Phòng đã hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 đề nghị: "Sau diễn tập, TP Hải Phòng cần đánh giá, rút ra những vấn đề về lý luận và thực tiễn để xây dựng KVPT thành phố vững chắc. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu tham mưu với Thành ủy, UBND, HĐND các nội dung về xây dựng KVPT, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn kiện ở từng cấp, từng bước điều chỉnh, thống nhất về nội dung, phương pháp diễn tập KVPT cho các quận, huyện và thành phố trong những năm tiếp theo...”.

Bài và ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG