Đầu tư đồng bộ, luân phiên

Năm 2021-2022, qua theo dõi, bám nắm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện công tác vật tư CTĐ, CTCT tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, lãnh đạo Văn phòng TCCT đánh giá: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của TCCT về công tác vật tư CTĐ, CTCT. Kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện sát với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị để quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách trang bị, vật tư, xăng, dầu phục vụ hoạt động CTĐ, CTCT và đời sống văn hóa-tinh thần của bộ đội.

leftcenterrightdel

Cấp phát trang bị công tác Đảng, công tác chính trị cho đơn vị toàn quân tại Kho K38, Tổng cục Chính trị. Ảnh: VĂN LAI 

Trong điều kiện ngân sách có hạn, TCCT đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần tập trung bảo đảm ngân sách trang bị, vật tư, xăng, dầu CTĐ, CTCT cho toàn quân theo hướng đầu tư đồng bộ, luân phiên; bảo đảm trước những trang bị, vật tư cấp thiết, có nhu cầu sử dụng cao. Các cơ quan, đơn vị đã ưu tiên bảo đảm ngân sách trang bị, vật tư, xăng, dầu cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đơn vị đủ quân; đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đơn vị mới thành lập; đơn vị khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, cơ quan vật tư CTĐ, CTCT các cấp đã thống nhất phương thức bảo đảm ngân sách trang bị, vật tư, xăng, dầu. Việc lập, thẩm định dự toán ngân sách trang bị, vật tư luôn gắn giữa định mức, tiêu chuẩn với nhu cầu của hoạt động CTĐ, CTCT. Từng bước bảo đảm trang bị, vật tư CTĐ, CTCT trong toàn quân theo tiêu chuẩn Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10-11-2020 của Bộ Quốc phòng “Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa-tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hằng năm, TCCT chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc bảo đảm đời sống văn hóa-tinh thần cho bộ đội; kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Thông tư số 138/2020/TT-BQP được chặt chẽ, nghiêm túc, thống nhất.

Chủ động bảo đảm trang bị, vật tư có chất lượng cao

Đánh giá về công tác bảo đảm trang bị, vật tư, xăng, dầu và dự trữ quốc gia tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, lãnh đạo Văn phòng TCCT khẳng định: Năm 2021-2022, cơ quan vật tư CTĐ, CTCT các cấp đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới để tham mưu với thủ trưởng TCCT và cấp ủy, chỉ huy đơn vị mua sắm các trang bị, vật tư có chất lượng cao, giá thành hợp lý, phù hợp với hoạt động của bộ đội và nhiệm vụ CTĐ, CTCT ở các cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ trong Quân đội để nghiên cứu, sản xuất, lắp đặt các trang bị phục vụ hoạt động CTĐ, CTCT như: Xe chuyên dùng chính trị, màn hình LED, hệ thống truyền thanh không dây, thiết bị đa phương tiện phục vụ CTĐ, CTCT... 

Bên cạnh đó, cơ quan vật tư CTĐ, CTCT các cấp tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo, chỉ huy tổ chức tốt việc mua sắm những trang bị CTĐ, CTCT nhập ngoại, công nghệ hiện đại và nhu cầu sử dụng cao như: Tăng âm hội trường, tăng âm truyền thanh, máy quay, máy ảnh số, máy chiếu phim để thống nhất về chất lượng, chủng loại, cấu hình và bảo hành, bảo trì trong toàn quân. Công tác mua sắm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; hàng hóa mua sắm chất lượng bảo đảm tốt, được kiểm định, nghiệm thu và cấp phát theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, trong mua sắm trang bị tuyên truyền đặc biệt, hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả sử dụng tốt, được thủ trưởng TCCT và thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả tăng cao, chuỗi cung ứng một số mặt hàng điện tử bị đứt gãy nhưng các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch mua sắm trang bị, vật tư CTĐ, CTCT hằng năm; cơ bản bảo đảm trang bị, vật tư CTĐ, CTCT theo đúng tiến độ thực hiện Thông tư 138/2020/TT-BQP giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trang trí khánh tiết hội trường cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên; khánh tiết phòng Hồ Chí Minh, phòng sinh hoạt chung của các đơn vị được triển khai làm mới, nâng cấp theo mẫu thống nhất, bảo đảm chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, phù hợp đặc thù hoạt động của từng đơn vị. Thực hiện phương châm “trên dưới cùng lo”, ngoài ngân sách bảo đảm, các đơn vị đã chủ động khai thác nguồn kinh phí khác để mua thêm trang bị, vật tư phục vụ bộ đội và hoạt động CTĐ, CTCT tại đơn vị.

Về công tác bảo đảm xăng, dầu cho các nhiệm vụ khối chính trị, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, lập nhu cầu hạn mức xăng, dầu và đề nghị Bộ Quốc phòng bảo đảm năm sau cao hơn năm trước 7-10%, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân. Công tác phân bổ hạn mức xăng, dầu khối chính trị tập trung bảo đảm cho hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: Huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Việc bảo đảm xăng, dầu cho công tác chính sách, dân vận, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo và công tác hậu phương Quân đội đã được quan tâm tăng hạn mức.

Qua theo dõi, kiểm tra của cơ quan chức năng, chất lượng trang bị, vật tư CTĐ, CTCT trong năm 2021-2022 ngày càng được nâng lên. Nhiều loại trang bị mới có hình thức đẹp, cấu hình hiện đại, chất lượng tốt được đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân.

ĐÔNG HẢI