“3 đề cao, 5 chống”

Buổi kiểm tra nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở. Trước các câu hỏi của Đại tá Tạ Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhiều cán bộ, chiến sĩ xung phong phát biểu, bày tỏ ý kiến, thể hiện hiểu biết sâu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội.

Cùng đoàn công tác khảo sát đơn vị, chúng tôi thật sự ấn tượng trước cảnh quan, môi trường thân thiện, nền nếp, lễ tiết tác phong chỉnh tề, không khí làm việc dân chủ, đoàn kết, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc. Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác GDCT, tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đi vào thực chất.

leftcenterrightdel
 Giáo dục truyền thống lịch sử cho các chiến sĩ tại Nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN

Theo Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn: Từ năm 2019 đến nay, các vụ vi phạm kỷ luật thông thường trong LLVT tỉnh dưới 0,2%. Hằng năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh. Có được kết quả ấy, một phần là nhờ đơn vị quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, thực hiện chủ trương “3 đề cao, 5 chống” của Đảng ủy quân khu, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung "3 đề cao" gồm: Trách nhiệm nêu gương; kỷ cương, kỷ luật; tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Nội dung "5 chống" gồm: Chống dân chủ hình thức; chống chủ quan phiến diện; chống bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; chống quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; chống nói không đi đôi với làm.

Xác định đây là một chủ trương lớn, thực hiện thực chất, thực tâm, hiệu quả sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân khu, bởi vậy Đảng ủy Quân khu 1 đã chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu bám sát thực tiễn nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Khảo sát tại một số đơn vị như: Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3), Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Quân khu 1, chúng tôi nhận thấy, để thực hiện “3 đề cao”, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa quy định nêu gương gắn với từng chức danh, cương vị, chức trách của cán bộ, đảng viên; đề ra các biện pháp lãnh đạo công tác rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị; ký cam kết thực hiện.

Thực hiện “5 chống”, các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đề cao “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị tổ chức làm điểm và tập trung đẩy mạnh tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện “3 đề cao, 5 chống”.

Là đơn vị được chỉ đạo làm trước tọa đàm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong LLVT quân khu, theo Trung tá Nguyễn Hữu Tùng, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3: Thông qua tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ được đối thoại, bộc bạch tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị trực tiếp với chỉ huy đơn vị. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ kết quả thực hiện, những hạn chế, khuyết điểm và đóng góp giải pháp để cụ thể hóa “3 đề cao, 5 chống”, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Đại đội Trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN

Tìm hiểu thực tiễn tại Quân khu 1, chúng tôi nhận thấy, công tác GDCT, tư tưởng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Đặc biệt, “3 đề cao, 5 chống” là một chủ trương hiệu quả đã được hiện thực hóa, đi sâu vào nếp sống, suy nghĩ của cán bộ, chiến sĩ.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được đề cao; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tình đồng chí, đồng đội được củng cố, tăng cường, đơn vị đoàn kết, gắn bó. Từng bước khắc phục các biểu hiện của căn bệnh giấu giếm khuyết điểm, “nói không đi đôi với làm”.

Triển khai đồng bộ

Công tác GDCT, tư tưởng là một mặt hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 khẳng định: “Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 1 và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên. Chỉ đạo tổ chức tọa đàm nội dung “3 đề cao, 5 chống” gắn với đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị cơ sở chặt chẽ, đúng kế hoạch”.

Cũng theo lãnh đạo quân khu, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu luôn chủ động thông tin tình hình, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; bản lĩnh chính trị vững vàng; ý thức trách nhiệm cao, nhất là các nhiệm vụ khó khăn, vất vả.

Báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 của Quân khu 1 cho thấy: Các đơn vị đã chủ động tổ chức GDCT, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng chương trình, bảo đảm nội dung. Phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng và mọi phương tiện làm công tác GDCT, tư tưởng...

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Ảnh: GIANG NAM

Thực tế nhiều đơn vị trong LLVT Quân khu 1 đã có các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiêu biểu, như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3-Sao Vàng”, “Mỗi tuần một điều luật”, Phong trào “Thanh niên tự quản”... Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác GDCT, tư tưởng.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Quân khu 1 cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế trong công tác GDCT, tư tưởng. Nổi cộm là công tác quản lý kỷ luật bộ đội có đơn vị còn chưa tốt. Tổ chức tọa đàm “3 đề cao, 5 chống” có đơn vị chưa linh hoạt. Việc thực hiện quy trình chuẩn bị giảng bài chính trị, duy trì thảo luận có đơn vị chưa chặt chẽ.

Thời gian tới, quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương chặt chẽ, nghiêm túc; tăng cường các biện pháp lãnh đạo công tác tư tưởng. Theo dõi, chỉ đạo kiểm tra công tác GDCT, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT, tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

PHẠM KIÊN