Thượng tướng, PGS, TS TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng:

Kinh nghiệm trong phát triển khoa học nghệ thuật quân sự

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1 là đơn vị vừa mới cơ động lực lượng từ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào miền Nam nên thời gian làm công tác chuẩn bị gấp. Nhận nhiệm vụ tác chiến ở chiến trường mới lạ, chưa nắm chắc địch, địa hình, nếu không biết dựa vào dân, không có sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân và LLVT địa phương thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

leftcenterrightdel
 

Xuất phát từ điều kiện thực tiễn trên, Quân đoàn 1 và các đơn vị đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, quân sự, quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng; chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với chính quyền, LLVT địa phương, các đơn vị trên địa bàn trong tổ chức hành quân và chuẩn bị, thực hành tác chiến. Như vậy cho thấy, Quân đoàn 1 đã tận dụng thế trận chiến tranh nhân dân tại chỗ để làm bàn đạp, tạo sức mạnh bảo đảm liên tục phát triển chiến đấu. Bằng sự kết hợp chặt chẽ đó, vừa bảo vệ được đội hình, vừa bảo vệ được lực lượng trên hướng tiến công chủ yếu, nhanh chóng chuyển hóa thế trận, thực hiện được ý định và kế hoạch của Tư lệnh chiến dịch, đã tạo điều kiện cho Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch đề ra.

Một nét nổi bật khác trong hoạt động tác chiến của chiến dịch là Quân đoàn 1 có sự phối hợp chặt chẽ với sự nổi dậy của quần chúng nhân dân trong suốt quá trình tác chiến. Kết hợp giữa đòn tiến công quân sự và sự nổi dậy của quần chúng nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng quân địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ tư lệnh chiến dịch đã giao, góp phần quan trọng giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

----------------------------------------------------------

Trung tướng NGUYỄN ĐỨC SƠN, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 1:

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới

Trong những năm qua, đối chiếu với thực tiễn hoạt động của Quân đoàn 1, chúng ta thấy rõ hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sáng ngời phẩm chất của một tập thể Bộ đội Cụ Hồ.

Đó là: Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, có ý chí chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chỉ huy trong Quân đoàn luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kết hợp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực toàn diện, có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị. 

leftcenterrightdel
 

Trong giai đoạn cách mạng mới, để tiếp tục nuôi dưỡng, bồi đắp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1, các cấp ủy, chỉ huy trong Quân đoàn cần tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa những đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thành những chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của đơn vị, để bộ đội phấn đấu thực hiện; phải làm cho bộ đội nhận biết và tự hào với những gì đơn vị mình, cá nhân mình đã làm tốt trong thời gian qua, để phấn đấu làm tốt hơn trong thời gian tới. Cần hết sức chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới. Đồng thời, nhận diện kịp thời, ngăn chặn những dấu hiệu thuộc tính tiêu cực, các biểu hiện lệch chuẩn trong xu hướng phát triển nhân cách quân nhân... để kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để, nhất là 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đã được đề cập trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

--------------------------------------------

Đại tá ĐỖ TRUNG DŨNG, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1:

Duy trì khả năng sẵn sàng cơ động chiến đấu cao

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã vận dụng sáng tạo cách đánh địch trong hành tiến; thọc sâu, bao vây, chia cắt địch, tiến công địch trên các hướng, các mũi tiến tới tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch. Trên từng phương án, thế trận cụ thể, Sư đoàn đều hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết tiến công tiêu diệt địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn giao phó.

Từ thực tiễn chiến đấu, Sư đoàn 312 đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, vận dụng trực tiếp vào các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng nâng cao trình độ, duy trì khả năng sẵn sàng cơ động chiến đấu cao của đơn vị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
 

Theo đó, Sư đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, đánh giá đúng tình hình, soạn thảo, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp; chủ động luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, cơ động xe đã xác định, tổ chức xử trí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình cơ động, phù hợp với đối tượng tác chiến, sát thực tế chiến đấu, địa bàn đảm nhiệm. Để nâng cao khả năng cơ động và hiệu quả chiến đấu của bộ đội, Sư đoàn tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về con người, vũ khí, trang bị, lượng dự trữ SSCĐ; tăng cường huấn luyện cho bộ đội thuần thục kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hành động cá nhân và phân đội trong các hình thức chiến thuật, kết hợp với rèn luyện thể lực, có thể cơ động bộ và xe cơ giới trong mọi tình huống, mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

-------------------------------------------

Đại tá NGUYỄN ĐỨC BÌNH, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng thiết giáp:

Noi gương Anh hùng Hoàng Thọ Mạc

Thành tích chiến đấu của Lữ đoàn 202 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được viết bằng máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Trong đó, có chiến công của Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Thọ Mạc-người Đại đội trưởng xe tăng mưu trí, dũng cảm, đã ngã xuống ngay cửa ngõ Sài Gòn trước giờ toàn thắng.

Hiện nay, với đặc thù là đơn vị thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Nêu gương chiến đấu của Anh hùng Hoàng Thọ Mạc, đơn vị chú trọng quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát đặc điểm đối tượng.

leftcenterrightdel
 

Coi trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với kỹ thuật, nhất là sử dụng các loại phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị đặc chủng trên xe tăng, xe thiết giáp, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động sát phương án tác chiến, nhằm rèn luyện khả năng thích ứng của bộ đội trong điều kiện thực tế. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội.

Phát huy truyền thống Quân đoàn 1, truyền thống Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 202 quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ, xứng đáng với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của đơn vị xe tăng đầu tiên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

---------------------------------------------

Thiếu tá NGUYỄN VĂN DỴ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1:

Không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến

Bản thân tôi nhận thấy, được công tác tại Quân đoàn 1 với bề dày lịch sử, chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc là một trong những điều kiện thuận lợi nhất, là động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Quân đoàn, lớp cán bộ trẻ chúng tôi nhận thức được rằng, cần phải thường xuyên quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, nhất là các nội dung về truyền thống đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, trên cơ sở các quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 

Chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, quan hệ cán-binh, tạo môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, cởi mở, dân chủ và đoàn kết. Đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị của các thế lực thù địch. Với tất cả lòng biết ơn, niềm tự hào của lớp cán bộ, đảng viên, sĩ quan trẻ Quân đoàn hôm nay, chúng tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu hơn nữa để tô thắm truyền thống vẻ vang “Thần tốc-Quyết thắng” của Quân đoàn mà lớp lớp các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.