Chắc chắn kết quả bắn của chúng ta lần này sẽ không cao. Đề nghị các đồng chí đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng bắn súng". Ngập ngừng một hồi lâu, Thiếu úy Lê Sơn, Trung đội trưởng Trung đội 1 đứng lên phát biểu ý kiến. Không biết Sơn tham mưu, đề xuất gì với chỉ huy đại đội mà thấy nét mặt của Đại đội trưởng Thành phấn chấn hơn hẳn...

Buổi bắn đạn thật của Đại đội 4 diễn ra theo đúng kế hoạch, các loạt bắn đầu tiên kết quả đều đạt khá và giỏi khiến Đại đội trưởng Thành cũng “mát mặt” với chỉ huy tiểu đoàn. Thế nhưng, bước sang loạt bắn thứ 5, khi đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn ra kiểm tra, theo dõi bắn thì mọi chuyện dường như không diễn ra theo đúng “kịch bản”. Sau khi nghe chỉ huy tiểu đoàn báo cáo nhanh kết quả của 4 loạt bắn vừa xong, đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn yêu cầu đơn vị dừng bắn và lên lấy toàn bộ mặt bia vừa bắn xong để kiểm tra. Sau khi trực tiếp quan sát các mặt bia về cơ bản vẫn còn “an toàn”, không trùng với kết quả bắn, đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn nghiêm giọng: “Các đồng chí đừng vì thành tích mà làm sai quy định...”. Nói đoạn, đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn đình chỉ và hủy kết quả bắn của Đại đội 4, đồng thời yêu cầu Đại đội trưởng Thành và đồng chí Sơn (phụ trách báo bia) viết bản tường trình, kiểm điểm. Ngay tối hôm đó, Thành lên phòng của đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn để nhận khuyết điểm và xin lỗi chỉ huy trung đoàn. Giọng Thành hối hận:

Thấy sự ăn năn, hối lỗi của Đại đội trưởng Thành, đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn ôn tồn nói: "Đã là người chỉ huy, ai mà không lo cho đơn vị, nhưng cũng đừng vì thành tích mà đánh đổi nhiều thứ quý hơn thành tích. Suy rộng ra, đó là lòng tự trọng và tính chân thực của con người, nhất là với quân nhân thì các đức tính đó phải đặt lên hàng đầu. Đồng chí cho bộ đội huấn luyện bổ sung để lần kiểm tra tới đạt kết quả tốt".

Sau lần đó, Đại đội trưởng Thành và Trung đội trưởng Sơn đã rút ra cho mình một bài học đáng nhớ. Cả hai đã bỏ được “bệnh thành tích” ngay từ trong suy nghĩ, mọi việc lớn, nhỏ trong đơn vị đều được tiến hành thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

THẢO HƯƠNG