14 năm trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 9 lần đổi vị trí đóng quân, đến nhiều nơi trên khắp chiến trường miền Đông Nam Bộ và trên đất bạn Campuchia, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu; tổ chức 19 khóa học, đào tạo hơn 1 vạn cán bộ quân sự, chính trị bổ sung cho các đơn vị trên khắp chiến trường miền Nam; trực tiếp tổ chức và tham gia nhiều trận chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Từ trong chiến tranh, lớp lớp cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã trưởng thành. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ cao cấp của Đảng cả trong và ngoài quân đội, là Anh hùng LLVT nhân dân.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của nhà trường liên tục được bổ sung nhiều chuyên ngành, cấp học. Năm 1987, Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 3 vào Trường SQLQ 2; tháng 9-1998, nhà trường được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học quân sự; năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trong hệ thống giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) của quốc gia và quốc tế. Năm 2011, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật quân sự. Ngày nay, Trường SQLQ 2 (Đại học Nguyễn Huệ) là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu lục quân bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học quân sự của Quân đội ta và quốc tế với quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, yêu cầu chất lượng GD-ĐT đòi hỏi ngày càng cao.

leftcenterrightdel
Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 huấn luyện chiến thuật trên sa bàn. Ảnh: NHỰT LINH. 

Trước những khó khăn, thách thức mới, nhà trường luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Để đáp ứng nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, nhà trường tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức phương pháp dạy và học toàn diện, thiết thực, sát với đối tượng đào tạo và thực tiễn đơn vị. Đó là giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành, vận dụng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, quản lý, chỉ huy ở đơn vị vào giảng dạy, giáo dục, rèn luyện cho các đối tượng học viên; lấy người học làm trung tâm, thầy, cô giáo và cán bộ quản lý là tấm gương mẫu mực để học viên noi theo.

Nhà trường thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn tốt. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên, hơn 50% trình độ sau đại học; 1 nhà giáo ưu tú, 18 phó giáo sư, 92 tiến sĩ, 628 thạc sĩ, 16 giảng viên cao cấp, 80 giảng viên chính. Nhờ vậy, chất lượng GD-ĐT của nhà trường không ngừng được nâng lên. Hằng năm, học viên tốt nghiệp có 100% đạt trung bình khá trở lên, trong đó trên 92,6% đạt khá, giỏi. Đặc biệt, những năm gần đây, nhà trường giành nhiều thành tích nổi bật trong các hội thao, hội thi do quân đội tổ chức.

Các thế hệ học viên được đào tạo tại nhà trường luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Đặc biệt, tại Đại hội XIII của Đảng, có 8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nguyên là học viên của nhà trường.

Nhà trường có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến có hàm lượng khoa học cao, có giá trị thực tiễn, được ứng dụng có hiệu quả trong công tác GD-ĐT, huấn luyện và xây dựng đơn vị.

60 năm gắn bó máu thịt với mảnh đất miền Đông Nam Bộ, nhà trường luôn đoàn kết chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT địa phương; làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia tích cực các Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Tổ chức đảng các cấp luôn được kiện toàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đề cao tự phê bình và phê bình.

Với những thành tích xuất sắc, Trường SQLQ 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trường SQLQ 2 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung GD-ĐT, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, bảo đảm cho đội ngũ sĩ quan trẻ sau khi ra trường có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kế thừa, phát huy truyền thống 60 năm hào hùng và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì được Đảng, Nhà nước trao tặng; đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường hôm nay nguyện viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của Trường SQLQ 2 anh hùng, “Đoàn kết, đổi mới; chủ động, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; dạy tốt, học tốt”; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tinh, gọn, mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN NGỌC CẢ, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2