Đó là chia sẻ của đoàn viên Nguyễn Văn Nam, thuộc Chi đoàn Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) trong buổi sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên” được tổ chức mới đây.

leftcenterrightdel
Buổi sinh hoạt "Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên" của Chi đoàn Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246. 

Buổi sinh hoạt “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên” của Chi đoàn Đại đội 9 là mô hình được Cục Chính trị Quân khu 1 triển khai thí điểm để nhân rộng ở các tổ chức đoàn thuộc quân khu, với mục đích bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên những kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; xây dựng nhận thức đúng đắn và phương pháp xử lý các tình huống cũng như giải quyết mối quan hệ xã hội hài hòa; phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất biểu hiện tư tưởng tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, kỷ luật quân đội.

Trung úy Vũ Xuân Huy, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 9 chia sẻ: “Trong quá trình trực tiếp chỉ huy, quản lý đơn vị, rất nhiều tình huống thực tiễn nảy sinh, cần có những cách giải quyết khoa học, định hướng đúng để giúp đoàn viên, thanh niên có suy nghĩ tích cực, yêu mến đơn vị, quan tâm đồng chí, đồng đội, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mô hình “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên” giúp chúng tôi tiếp cận những kiến thức hữu ích để nâng cao công tác giáo dục, quản lý bộ đội".

Căn cứ thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, tình hình tư tưởng, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, chất lượng chính trị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn xác định nội dung đưa vào chương trình hoạt động tháng. Các tình huống được xây dựng bằng đội mẫu có phụ họa hoặc thể hiện bằng hình ảnh, video clip. Sau khi chi đoàn trao đổi, thảo luận về cách thức, phương pháp xử trí, chủ trì buổi sinh hoạt kết luận và định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đại tá La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 cho biết: "Qua thí điểm tại Chi đoàn Đại đội 9, mô hình bước đầu mang lại hiệu ứng nhất định. Vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện mô hình khoa học, hiệu quả. Theo đó, hằng tháng, liên chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình trên cơ sở tham khảo tài liệu “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở” để xây dựng kịch bản, tình huống. Việc tổ chức có thể vận dụng trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn... gắn với phát huy hiệu quả, công năng của hệ thống thiết chế văn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó nhằm giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức, hành vi tích cực, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên".

Bài và ảnh: TRẦN VĂN TÚ