QĐND - 8 tháng đầu năm 2006, các đơn vị thuộc Binh chủng Tăng-thiết giáp huy động gần 40 nghìn ngày công và tự cân đối 503 triệu đồng tu sửa doanh trại, xây dựng hàng rào, kè chắn ao thả cá, làm đường, lập khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường trong đơn vị.

Phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được các đơn vị đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi. Toàn binh chủng làm mới, sửa chữa gần 20 nghìn m2 sân, đường nội bộ bằng bê tông và các công trình phục vụ sinh hoạt cho bộ đội; làm thêm 53 bảng tin, quét vôi ve được 112 nghìn m2 tường nhà các loại, sơn hơn 6.000 m2 cửa và hàng nghìn m2 doanh cụ khác. Các đơn vị đã san ủi hơn 5900 m3 đất, đá, mở rộng hàng chục nghìn m2 đất trồng rau xanh, trồng mới 32.860 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Các đơn vị lập mới hàng chục vườn hoa, cây cảnh, trồng 63,5 nghìn m2 cỏ, tạo cảnh quan, môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp./.

Đình Xuân