Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp dự chỉ đạo tọa đàm.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh tọa đàm của Lữ đoàn Xe tăng 201. 

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 201 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức lực lượng; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự gắn với chuyển đổi số và ứng dụng Chính phủ điện tử trong công tác quản lý văn bản, lưu trữ tài liệu bảo đảm chặt chẽ, bảo mật, an toàn.

Đồng thời Lữ đoàn Xe tăng 201 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Từng bước bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện; cán bộ, chiến sĩ đã làm chủ, khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới.

leftcenterrightdel
Các ý kiến đóng góp tại tọa đàm được trao đổi thẳng thắn, dân chủ.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đã thống nhất cao về nhận thức xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh trong đó có Binh chủng và Lữ đoàn là một tất yếu khách quan, là chủ trương lớn và nhất quán, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngay từ thời bình. Đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp trong xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chỉ đạo tọa đàm. 

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh biểu dương kết quả bước đầu Lữ đoàn Xe tăng 201 đã thực hiện trong lộ trình xây dựng tinh, gọn, mạnh. Đồng thời yêu cầu Lữ đoàn Xe tăng 201 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh; chủ động rà soát, tham mưu, triển khai, kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị của cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ phân đội; gắn việc xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện và luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến.

Tổ chức diễn tập ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, sát thực tiễn; xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh cần phải bảo đảm tốt yêu cầu xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cải tiến vũ khí trang bị, nâng cao chất lượng đồng bộ vũ khí trang bị cho nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH - XUÂN HỢP

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.