Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Viễn, Giám đốc BTHC nêu rõ: Thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị điểm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, triển khai cụ thể mục tiêu, yêu cầu đến mọi cán bộ nhân viên, chiến sĩ, lồng ghép việc lãnh đạo thực hiện trong nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch công tác của người chỉ huy, triển khai thực hiện gắn với từng phòng ban, từng người, từng công việc.

Theo đó, đơn vị đã tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động của bộ đội. Quá trình thực hiện phát huy tính dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh việc phê bình và tự phê bình. Chú trọng phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, ý thức trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong của người quân nhân cách mạng, tính chủ động, tự giác và nỗ lực trong nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Chỉ huy BTHC ký chứng nhận giao ước thi đua của các đơn vị. Ảnh HOÀNG GIÁ.

Các ý kiến tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm và phương pháp khắc phục, sửa chữa đồng thời thống nhất những nội dung, giải pháp thực hiện trong thời gian tới là toàn đơn vị nêu cao tính chủ động, tinh thần đoàn kết nhất trí, nhận thức rõ, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, duy trì nghiêm chế độ nền nếp quy định. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đề cao tính dân chủ tập trung, rèn luyện tính chính quy, bảo đảm sự thống nhất, xây dựng BTHC thành địa chỉ văn hóa để bộ đội và nhân dân đến tham quan, học tập, công tác. Xây dựng Bảo tàng Hậu cần thành đơn vị điểm mẫu mực về chính quy, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật

Sau hội nghị, BTHC đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “95 ngày hành động kiểu mẫu, sáng tạo, quyết thắng”.

TIẾN ĐẠT