leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo một số vụ việc vi phạm kỷ luật về sử dụng vũ khí, đạn trái phép trong toàn quân từ năm 2016 đến nay và thảo luận, đánh giá thực chất công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn tại Vùng 3 Hải quân. Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn. Công tác quản lý tủ súng luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm quy định bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động…Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng không để xảy ra vi phạm về sử dụng vũ khí, đạn trái phép.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn của các cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua. Đồng chí Chính ủy Vùng 3 Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của trên về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình đơn vị, dự báo và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn khi bảo quản, niêm cất, sử dụng vũ khí, đạn, nhất là trong tổ chức bắn đạn thật hàng năm...

Tin, ảnh: HOÀNG DIỆU – THANH THÚY