Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Hồng Duyên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

leftcenterrightdel
Các đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp về nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị đã thông qua cho cán bộ, chiến sĩ toàn vùng.

Tin, ảnh: TRỊNH NGỌC-MINH SƠN