Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và gần 250 cán bộ từ cấp đại đội, tàu, đài trạm và tương đương trở lên của các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thời gian qua, công tác quản lý tư tưởng bộ đội của Vùng 2 Hải quân luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm công tác tư tưởng luôn đi trước một bước. Cấp ủy các cấp đã thực hiện khâu đột phá theo phương châm “đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả” để tập trung lãnh đạo thực hiện. Đồng thời chủ động ngăn ngừa hạn chế yếu kém về nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đề ra nhiều biện pháp quyết liệt, cách làm sáng tạo, hiệu quả áp dụng sâu rộng đối với từng loại hình đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn Vùng.

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tại hội nghị. 

 Hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đánh giá thực chất những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra nhiều giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả, sát từng đặc điểm tình hình, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và xác định nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên gắn với xây dựng dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Đại tá Vũ Anh Tuấn chủ trì rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng bộ đội.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần cụ thể hóa hơn nữa chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại các cơ quan, đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: CHÍ CƯỜNG – MINH SƠN