leftcenterrightdel
Nhịp nhàng theo tổ chiến đấu. 

 

leftcenterrightdel
Khối nữ quân nhân chuẩn bị múa súng. 

 

leftcenterrightdel
Mềm mại theo làn sóng biển. 

 

leftcenterrightdel
Uyển chuyển với từng cử động. 

 

 DUY HIỂN (thực hiện)