20 năm qua, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, triển khai toàn diện, đồng bộ có chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan, quan điểm của Đảng và sự phát triển của khoa học xã hội nhân văn quân sự...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự.

20 năm qua, Viện đã tham mưu, đề xuất triển khai hoàn thành tốt 1.196 nhiệm vụ chuyên môn cả thường xuyên và đột xuất do Thủ trưởng BQP, TCCT giao; triển khai nghiên cứu thành công 179 đề tài khoa học các cấp, 15 chuyên đề Tổng kết lý luận-thực tiễn theo yêu cầu của Ban Bí thư, Hội đồng lý luận Trung ương, Quân ủy Trung ương, BQP, TCCT; triển khai 14 công trình nghiên cứu cơ bản; biên soạn và xuất bản 156 đầu sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy, đấu tranh tư tưởng lý luận và cung cấp cứ liệu cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội.

Với những thành tích đạt được, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị đã trao bằng khen của Bộ trưởng BQP tặng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG