leftcenterrightdel

Đoàn công tác làm việc tại Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (VCC).

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc VCC thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân viên nói chung và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nói riêng; nghị quyết lãnh đạo hằng năm, 6 tháng và từng tháng, cấp ủy các cấp đều xác định nội dung, hình thức giáo dục pháp luật. Năm 2021 và 2022, VCC tiến hành giáo dục 7 chuyên đề pháp luật cho thanh niên; Ban Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên xung kích tập trung giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện Luật Giao thông đường bộ và Luật An toàn vệ sinh lao động cho ĐVTN. Bên cạnh đó, VCC chủ động lựa chọn nội dung để tập trung giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đối tượng ĐVTN, như: Các quy định về an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ; giáo dục các luật phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh; các quy trình, quy định trong vận hành khai thác mạng lưới viễn thông của tập đoàn...

leftcenterrightdel
Đại diện cơ quan chính trị Tập đoàn Viettel phát biểu tại chương trình.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo VCC phát biểu tại buổi làm việc. 

VCC vận dụng linh hoạt hình thức và phương pháp giáo dục bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, như: Kết hợp với giáo dục chính trị hằng tháng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức quần chúng; kết hợp giáo dục tình hình nhiệm vụ với giáo dục pháp luật và nội quy lao động; giáo dục và truyền thông qua gửi văn bản, tài liệu nghiên cứu trên hệ thống Voffice; năm 2021 và 2022, VCC ban hành 19 bản tin pháp luật và truyền thông 15 bản tin pháp luật của Tập đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh truyền thông trên trang nội bộ; qua các nhóm OTT trên điện thoại như Mocha, What’App... truyền thông lan tỏa chấp hành pháp luật trên nhóm của Đoàn thanh niên qua facebook, zalo…

leftcenterrightdel
Kiểm tra nhận thức và khảo sát tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đoàn viên, thanh niên. 

VCC kết hợp giáo dục, tuyên truyền, truyền thông với đào tạo và kiểm tra kiến thức về pháp luật trên phần mềm Elearning, hệ thống Mocha (kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông, an toàn lao động tần suất theo ngày; kiểm tra nhận thức các luật, quy trình, quy định khác liên quan tần suất theo tháng). Kết hợp giáo dục, truyền thông pháp luật với tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật hằng năm và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào; nổi bật là phong trào “Các tổ chức quần chúng nói không với mất an toàn’’ do Đoàn thanh niên chủ trì, duy trì thực hiện tốt “Ngày an toàn trong tuần” và “Tuần an toàn trong tháng”...

Năm 2021 và 2022, có 100% cán bộ, ĐVTN của VCC chấp hành nghiêm pháp luật và nội quy lao động; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý.

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, kết hợp nhiều hình thức sinh động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn, đối tượng ĐVTN và thực tiễn doanh nghiệp ở VCC; đặc biệt tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội, kết hợp thường xuyên giáo dục chính trị với PBGDPL cho thanh niên.

Đoàn công tác lưu ý VCC tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị về công tác PBGDPL; quan tâm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, đảng viên trẻ, cán bộ đoàn trong PBGDPL cho thanh niên bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và thế mạnh của đơn vị trong lĩnh vực truyền thông...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH