Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy văn phòng và cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên; xây dựng cơ quan có sự chuyển biến, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Từ đầu năm 2022 đến nay, nội bộ của cơ quan luôn ổn định; đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Nổi bật là, cơ quan đã xây dựng hơn 30 báo cáo công tác Đảng, công tác chính trị tuần, tháng; tham mưu, giải quyết hơn 4.100 công văn, tài liệu; soạn thảo gần 1.300 văn bản, tài liệu. Cùng với đó, đã hoàn chỉnh 190 bài phát biểu phục vụ thủ trưởng Tổng cục Chính trị họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, hội nghị tiếp xúc cử tri… Đã tham gia nghiệm thu 15/15 đề tài khoa học cấp tổng cục năm 2021, trong đó 100% đề tài đạt xuất sắc; xét duyệt, tuyển chọn 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục Chính trị năm 2022; phối hợp thẩm định, biên soạn 41 đầu giáo trình, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn, dạy học.

Cùng với đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã triển khai nhiệm vụ công tác vật tư công tác Đảng, công tác chính trị theo đúng kế hoạch, bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; tham mưu, giúp thủ trưởng Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện công tác quân sự trong cơ quan tổng cục; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, quản lý kỷ luật, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm cơ quan an toàn. Cơ quan đã tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và kế hoạch huấn luyện quân sự của các đầu mối theo nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, an toàn. Đồng thời, bảo đảm tốt công tác hành chính, phục vụ các hoạt động của thủ trưởng Tổng cục Chính trị và cơ quan; quản lý, điều hành đội xe cả hai miền chặt chẽ, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, bảo đảm an toàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng khái quát, nhấn mạnh những kết quả Văn phòng Tổng cục Chính trị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu cán bộ, nhân viên cơ quan nhanh chóng khắc phục, triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Chánh văn phòng tổng cục xác định, 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của cơ quan hết sức nặng nề, với yêu cầu, đòi hỏi cao; để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên cần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, triển khai thực hiện với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trước hết, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất công tác kế hoạch tổng hợp, giúp thủ trưởng Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số hoạt động lớn, trọng điểm.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác theo dõi, quản lý và tham gia nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự; duy trì hoạt động thông tin khoa học trong cơ quan tổng cục đúng định hướng. Tăng cường quản lý ngân sách, trang bị, vật tư, xăng dầu, công tác Đảng, công tác chính trị, thực hiện bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đóng quân canh phòng, phòng chống cháy nổ bảo đảm cơ quan an toàn. Đôn đốc, kiểm tra, phúc tra thực hiện các kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức huấn luyện quân sự, kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh cho các đối tượng bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đạt kết quả cao…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của thủ trưởng cấp trên, lãnh đạo cơ quan văn phòng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 tập thể và 4 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN