Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu 3 chuyên đề: Ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là những nội dung trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính mà các cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, đồng thời cũng là những nội dung mới, khó, phát sinh nhiều vướng mắc. Do vậy, hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nhận thức và cách thức triển khai, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn quân.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị.  

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai toàn diện 6 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, đã bảo đảm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần, hồ sơ, trình tự giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính chưa thực chất, số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử còn thấp so với yêu cầu và chỉ tiêu đặt ra.

Trước thực tế đó, để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát các thủ tục hành chính được xác định là một nội dung quan trọng, qua đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn quân, làm cơ sở nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất cải cách thủ tục hành chính ở các cấp.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. 

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính cho rằng, công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng đặt ra yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; thay đổi cách thức thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công sang thực hiện trên môi trường điện tử. Yêu cầu đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì thế, các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia hội nghị tập huấn để tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức mà các đồng chí giảng viên giới thiệu; nghiêm túc nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận tại hội nghị để đi đến thống nhất, làm cơ sở để về áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN