Năm 2018, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng ở các đơn vị, tổ chức đoàn trong toàn Quân chủng. Tổ chức đoàn đã bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đổi mới phương thức giáo dục, như: Tổ chức các hội thi, diễn đàn, tọa đàm khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ khoa học thanh niên, tổ chức đội khoa học kỹ thuật trẻ, thi ý tưởng sáng tạo...Cơ quan Thường trực giải thưởng (Ban Thanh niên) đã có nhiều biện pháp triển khai, hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện Điều lệ giải thưởng, thông qua tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn học tập, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm tổng kết từ thực tế... Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giải thưởng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan nghiệp vụ cấp trên và các cơ quan chuyên ngành để định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện tốt Điều lệ giải thưởng. Năm 2018, có 53 bộ hồ sơ đề tài, sáng kiến của các đơn vị trong Quân chủng tham gia giải thưởng.

leftcenterrightdel
10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Hải quân năm 2018 được tuyên dương, khen thưởng.
leftcenterrightdel
 Ban tổ chức trao giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã nhận được 18 đề tài, 35 sáng kiến. Cơ bản các tập thể, cá nhân có đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng đã chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức. Các đề tài, sáng kiến thể hiện rõ tính khoa học, thực tiễn, ứng dụng, sáng tạo và giá trị kinh tế-xã hội. Chất lượng các đề tài, sáng kiến tham dự giải thưởng tương đối tốt và đồng đều; nhiều đề tài, sáng kiến đã được áp dụng ở đơn vị cơ sở.

Tại chương trình, Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã trao 10 giải A, 22 giải B, 16 giải C, 5 giải khuyến khích tặng các tác giả và nhóm tác giả. Quân chủng Hải quân tuyên dương và khen thưởng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 6 Gương mặt trẻ triển vọng Hải quân năm 2018.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH