leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NGỌC THANH.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NGỌC THANH.

Dự hội nghị tuyên dương có các đồng chí: Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn trao Cờ xuất sắc tặng 3 tập thể tiêu biểu điển hình trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022. ẢNH: NGUYỄN NGỌC THANH.

 

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban công đoàn Quốc phòng trao Bằng khen tặng các cá nhân điển hình trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022. ẢNH: NGUYỄN NGỌC THANH.

 

leftcenterrightdel

Đại tá Hoàng Văn Tiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân điển hình trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022. ẢNH: NGUYỄN NGỌC THANH.

 

leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Xuân Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân điển hình trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022. ẢNH: NGUYỄN NGỌC THANH.

Tại hội nghị, các đại biểu sôi nổi thảo luận, làm rõ thêm những thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã đạt được trong 5 năm qua; chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào thi đua những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Chu Văn Đoàn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NGỌC THANH.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn nhấn mạnh: Những năm tới, để hoạt động công đoàn trong BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" tiếp tục phát triển sâu rộng, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp chú trọng làm tốt công tác quản lý, định hướng tư tưởng kịp thời cho đoàn viên, người lao động, nhất là khi có dư luận xã hội nhạy cảm. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của BTTM và cơ quan, đơn vị, nhất là việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế và cổ phần hóa doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn, người lao động; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, sức sáng tạo cho người lao động.

Cùng với đó, làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, có cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi, động lực mạnh để phong trào thi đua trong mỗi cơ quan, đơn vị hoạt động nền nếp, thiết thực, hiệu quả; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; quan tâm chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, nhân rộng mô hình mới.  

Dịp này, Thủ trưởng BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc tặng 3 tập thể, Bằng khen tặng 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022.

KIM ANH