leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu chỉ đạo tuổi trẻ Trung đoàn 141. 

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trung đoàn cùng nhau ôn lại truyền thống của tuổi trẻ quân đội trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cùng với tuổi trẻ của toàn quân, tuổi trẻ Trung đoàn 141 đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, hướng tới các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và quân đội. Thời gian qua, các tổ chức đoàn của đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng mục tiêu lý tưởng cho cán bộ, ĐVTN. Các tổ chức đoàn đã xung kích thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tuổi trẻ quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ giành kết quả cao nhất từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện. Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi. Đoàn cơ sở trung đoàn đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thanh niên xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng...

Phong trào thi đua “65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” được tuổi trẻ trung đoàn thực hiện từ ngày 6-12-2016 đến 8-2-2017. Các tổ chức đoàn trong đơn vị phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống; xung kích huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, học tập công tác tốt; tham gia kiểm tra kết thúc huấn luyện cuối năm đạt giỏi; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ cho sư đoàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% cán bộ, ĐVTN có ý thức cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Mỗi ĐVTN phấn đấu làm nhiều việc tốt, nhiều hành động đẹp, việc làm hay, đơn vị có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 90% hoàn thành tốt và xuất sắc...

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG