leftcenterrightdel
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại đại hội. 

Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tổng cục có sự phát triển toàn diện, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tổng cục, đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên.

Tuổi trẻ tổng cục đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều phong trào, mô hình hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, như: “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới"; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học” giai đoạn 2020-2022; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid-19”; “Đảm nhận công trình thanh niên, phần việc thanh niên”…

Đặc biệt, giai đoạn 2017-2022, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tổng cục đã tham gia và đảm nhận hơn 7.600 đề tài, sáng kiến (làm lợi gần 50 tỷ đồng); có 105 công trình đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội (tăng 30% so với 5 năm trước); có 3 công trình thanh niên được bình chọn Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc, 4 công trình đoạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

leftcenterrightdel
 Biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Thông qua hoạt động sáng tạo trẻ, có 58 cán bộ, ĐVTN được thăng quân hàm, nâng lương, nâng bậc trước niên hạn; 4 cá nhân được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân các năm 2017, 2019, 2020, 2021.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP khát vọng, khoa học, xung kích, sáng tạo”, đại hội xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Tiên phong đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến cho ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP; xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh: Nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển CNQP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng cục lần thứ X đòi hỏi thanh niên tổng cục cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên. Bản thân thanh niên và tổ chức đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức để thực hiện được sứ mệnh xung kích, đi đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội bầu 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tin, ảnh: KHÁNH MINH