5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) của học viện đã triển khai có nền nếp, linh hoạt, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động 5 năm (2017 - 2022), góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của học viện. Vai trò của tổ chức đoàn được khẳng định, trách nhiệm và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được phát huy; xứng đáng là lực lượng nòng cốt xung kích thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện.

Tuổi trẻ học viện thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của quân đội và tuổi trẻ cả nước, xung kích nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu khoa học; tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua thực hiện “4 tốt” (tư tưởng tốt, học tập tốt, điều lệnh tốt, tăng gia sản xuất tốt)… Tuổi trẻ học viện cũng tham gia tích cực, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của học viện và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. Thông qua đó góp phần quan trọng thực hiện phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” của học viện.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu chỉ đạo đại hội. 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027).

 

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Lê Thành Long biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của cán bộ, ĐVTN học viện đã đạt được trong 5 năm qua; đó là những tiền đề, điểm tựa quan trọng để CTĐ&PTTN 5 năm tới tiếp tục phấn đấu, vươn lên, giành những "đỉnh cao quyết thắng" mới. Thời gian tới, đồng Phó chính ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng, cơ quan chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp, tập trung xác định chủ trương, biện pháp xây dựng và đổi mới CTĐ&PTTN trong giai đoạn mới. Tăng cường giáo dục ĐVTN về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; mỗi ĐVTN không ngừng học tập, nâng cao phẩm chất, trình độ và năng lực công tác toàn diện; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện lành mạnh; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của ĐVTN, nhằm phát triển toàn diện thể lực, trí lực và tâm hồn.

Với tinh thần “Tuổi trẻ học viện nêu cao trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong tình hình mới”, tin tưởng, CTĐ&PTTN 5 năm tới tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ. Mỗi tổ chức đoàn, mỗi ĐVTN đều có bước tiến bộ, trưởng thành, tích cực góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng học viện trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN