leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 và cơ quan chuyên môn kiểm tra bản vẽ. 

Quy hoạch đầu tư xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Tiểu Cần (Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh) được Bộ Quốc phòng phê duyệt trên diện tích gần 47.000m2 tại ấp Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng 35 tỷ đồng; ngân sách địa phương 24 tỷ đồng).

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành địa phương tiến hành khảo sát, tiếp xúc với 11 hộ dân có đất trong phạm vi dự kiến thực hiện dự án, kết quả 11 hộ dân thống nhất giao đất để thực hiện dự án.

Kiểm tra thực địa, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng Quân khu đo vẽ hiện trạng khu đất, lập quy hoạch mặt bằng doanh trại theo quy định. Thiết kế doanh trại đúng quy định của ngành, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và SSCĐ khi có tình huống. Làm mọi công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Quân khu và Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Tin, ảnh: HỮU TÀI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.