Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan có cơ cấu cân đối so với tổ chức biên chế, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có 100% trình độ đại học và sau đại học, Riêng đội ngũ giảng viên có hơn 74% trình độ sau đại học…

Các kiến nghị, đề xuất giữ nguyên quy định về độ tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo Luật Sĩ quan hiện hành, đồng thời có văn bản quy định, hướng dẫn về việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo hướng mở rộng đối tượng đối với cán bộ công tác ở một số ngành, lĩnh vực đặc thù; chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương, trần quân hàm cao nhất đối với sĩ quan; chế độ, chính sách phụ cấp nhà ở cho sĩ quan theo quy định tại Điều 31 Luật Sĩ quan…

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn lưu ý: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp trên điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện phải đồng bộ, chặt chẽ; thực hiện dân chủ, công khai trong việc phát hiện, lựa chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sĩ quan toàn trường cống hiến, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Dịp này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ SOA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.