5 năm qua, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện với nội dung, biện pháp cụ thể, đưa cuộc vận động thành nền nếp, hoạt động thường xuyên, hằng ngày của các tập thể, cá nhân trong toàn trường.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác của Trường Sĩ quan Lục quân 1 chào cờ tại Khu Di tích K9 Đá Chông.


Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhà trường đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân đội. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo cho các đối tượng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học; nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, rèn luyện thể lực; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức chỉ huy, huấn luyện bộ đội với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT và truyền thụ kinh nghiệm...

5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả được phát hiện và nhân rộng, trở thành những nhân tố tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; tạo động lực cổ vũ các tổ chức, các lực lượng trong toàn trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích xuất sắc.

leftcenterrightdel

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động được nhà trường tặng bằng khen.


Với những thành tích đó, Trường Sĩ quan Lục quân 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; liên tục được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; được Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Tự do. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cán bộ, đoàn viên tiêu biểu. Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động có 01 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Nhà trường tặng Bằng khen.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa; thường xuyên tự học, sáng tạo và đổi mới; rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức chuẩn mực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ... Phát huy thành tích đã đạt được, kiên quyết khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trường trọng điểm của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: HÀ MY