leftcenterrightdel
 Chiến sĩ mới tuyên thệ trước quân kỳ.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bám sát thực tế chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, qua 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và 100% chiến sĩ hoàn thành nội dung huấn luyện. Các chiến sĩ mới đã nắm chắc được nội dung cơ bản về điều lệnh, thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bộ binh, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Qua kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 81% khá, giỏi, (tăng 0,9% so với năm 2022) đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ mới thực hành duyệt đội ngũ 

Sau Lễ tuyên thệ nhà trường tiếp tục bồi dưỡng để tuyển chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại Nhà trường đây là lượng nòng cốt, quan trọng về xây dựng các đơn vị trong toàn Quân đoàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ VĂN THẾ