Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2024, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại một hội nghị ở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả đề án về công tác quản lý biên giới; phối hợp với địa phương, các lực lượng liên quan quyết liệt ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm IUU; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 68 ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư về tăng thêm cấp ủy là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phát huy hiệu quả, thực chất vai trò đội ngũ cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới và cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được; trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị cấp trên chỉ đạo đầu tư, xây dựng duy tu, bảo dưỡng các công trình quản lý, bảo vệ biên giới; trang bị kỹ thuật nghiệp vụ nhất là cho công tác cửa khẩu, phòng, chống ma túy, tội phạm; trang bị kỹ thuật cho các đồn biên phòng theo hướng hiện đại, nhằm từng bước nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới và bảo đảm hội nhập quốc tế.

SƠN BÌNH (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.