Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn thường xuyên quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Sau mỗi phong trào, đợt thi đua kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng nêu gương người tốt việc tốt. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích và kịp thời.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Mạnh Phương, Chính ủy Sư đoàn 361, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 của Trung đoàn Tên lửa 250.

leftcenterrightdel
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Triển khai xây dựng điểm toàn diện và điểm trên các mặt công tác để rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt. Trong đó, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, đồng thời rút ra những kinh nghiệm bài học chỉ đạo chung cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT trong thời gian tới. Theo đó, thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt cho bộ đội nhận thức sâu sắc về quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của trên, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT trong giai đoạn mới.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động thi đua; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của hội đồng, tổ thi đua các cấp; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các mặt công tác; biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia.

Tại đại hội, Trung đoàn 250 đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: SẦM HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.