Tham gia học tập gồm cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, một số hộ đồng bào các dân tộc nhận khoán vườn cây của đơn vị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung: Một số nội dung cơ bản Luật bảo vệ Môi trường ngày 17-11-2020; một số nội dung cơ bản Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9-12-2020; một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận Quốc tế ngày 13-11-2020 và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung được tổ chức hàng năm tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, của cán bộ, đảng viên, nhân viên, công nhân, người lao động trong đơn vị góp phần hạn chế các vụ vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa không để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Nhờ làm tốt nội dung trên, trong những năm qua, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm rõ rệt.  

Tin, ảnh: LÊ QUANG SÁNG