Cuộc diễn tập được tiến hành trên các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu.

leftcenterrightdel

Hội nghị Đảng ủy Trung đoàn 224 đánh giá kết quả chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. 

leftcenterrightdel

Giao nhiệm vụ cho lực lượng cơ động đi trước. 

Trong từng giai đoạn, Trung đoàn 224 tập trung vào một số vấn đề, nội dung huấn luyện nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho người chỉ huy và cơ quan Trung đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu đánh địch bảo vệ biên giới, vùng biển, vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua diễn tập tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch và phương án chiến đấu của Trung đoàn sát với thực tiễn.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.