Báo cáo trung tâm tại đại hội nêu rõ, giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

Trong công tác tuyên huấn, Cục Chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy Tổng cục CNQP lãnh đạo tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng...  

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.
leftcenterrightdel
  Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao giấy khen tặng lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024. 
leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Tổng cục CNQP, Cục Chính trị, chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu ban hành hơn 60 loại văn bản phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các cấp, trong đó có một số nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ mới, khó, phức tạp. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đột phá, nhất là trong đề xuất với cấp trên ban hành một số chính sách, cơ chế đặc thù nhằm thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao cho xây dựng và phát triển của CNQP.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả, thành tích của Cục Chính trị và các điển hình tiên tiến đạt được trong giai đoạn vừa qua; đồng thời yêu cầu Cục Chính trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục trong tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Cục Chính trị cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ; triển khai, vận dụng có hiệu quả đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền CNQP Việt Nam thời kỳ mới”; đề xuất thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. Cùng với đó tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác bảo vệ an ninh, chính sách, dân vận, kế hoạch tổng hợp, quần chúng…

Dịp này, Thủ trưởng Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: CHI ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.