Về cơ sở để soạn thảo Thông tư, ngày 10-11-2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2023. Để bảo đảm hoạt động dân chủ trong Quân đội đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của Cục Dân vận, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng thông tư mới, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam làm cơ sở pháp lý trong việc tổ chức thực hiện dân chủ của các cơ quan, đơn vị và mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong Quân đội.

Quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng thông tư là phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức thực hiện dân chủ; đồng thời phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; phù hợp với tổ chức, biên chế, đặc thù hoạt động của Quân đội. Bên cạnh đó, việc xây dựng và ban hành thông tư nhằm khắc phục một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập hiện nay; kết hợp chặt chẽ với thực hiện Thông tư số 165/TT-BQP ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong QĐND Việt Nam. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Trưởng ban soạn thảo Thông tư chủ trì hội nghị.  

Ban Soạn thảo Thông tư đã xây dựng Dự thảo thông tư gồm 4 chương, 39 điều. Trong đó, ngoài chương 1 gồm những vấn đề chung, chương 2 của dự thảo Thông tư quy định về những nội dung thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị với 5 mục: Công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị; Cán bộ, chiến sĩ bàn và quyết định; Cán bộ, chiến sĩ tham gia ý kiến; Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, giám sát và Sinh hoạt đối thoại. Ngoài ra, chương 3 của dự thảo thông quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân và chương 4 là các điều khoản thi hành.

Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên những nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời tiếp tục thực hiện những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 165/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sửa đổi những nội dung bất cập, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư được Ban Soạn thảo tập trung lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đó là về phạm vi, đối tượng: Dự thảo Thông tư quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong thực hiện dân chủ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị Quân đội trong việc bảo đảm dân chủ... 

Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ căn cứ, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để ban hành thông tư; về phạm vi, đối tượng áp dụng; về nội dung thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị... Trên cơ sở các ý kiến, ban soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Thông tư và xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến tại các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.