Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT. 

Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì. Cùng dự còn có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân. 

Hội nghị sơ kết công tác kỹ thuật toàn quân do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP chủ trì. 

Tại hội nghị, các ngành đều thống nhất đánh giá, với tinh thần khắc phục khó khăn và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp khoa học, nên công tác chính trị, tham mưu, kỹ thuật, hậu cần đạt nhiều kết quả nổi bật, trực tiếp góp phần thúc đẩy toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân. Ảnh: Việt Cường

Nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT và công tác xây dựng Đảng

Hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, QUTƯ, BQP; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Toàn quân bám sát tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được nâng cao, hướng mạnh vào thực hiện 3 khâu đột phá. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị (GDCT), lãnh đạo tư tưởng; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, quân đội. Trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững và tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương đạt kết quả tốt. Ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên. Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đúng quy định, tạo đồng thuận cao. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội có nhiều chuyển biến tiến bộ và được triển khai chủ động, hiệu quả. Toàn quân thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận, giúp dân phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo… được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động CTĐ, CTCT chính trị 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ và giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, thời gian tới có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng; chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Quân đội tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh… Do vậy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ, BQP; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật... Tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, làm cho CB, CS toàn quân thống nhất cao về nhận thức và hành động; nêu cao cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam… Tổ chức tốt sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trực thuộc BQP giai đoạn 2014-2019 và chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X (làm điểm cho toàn quốc). Cùng với chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhân dân, cần tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động, nhất là việc lợi dụng kích động, xuyên tạc, hạ thấp uy tín quân đội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp là nội dung trọng tâm. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; đồng thời, chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là nội dung văn kiện, nhân sự... Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng để kiểm tra, phòng ngừa... Toàn quân tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội; kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ QS, QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT; không ngừng đổi mới phương pháp tác phong, công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát đơn vị cơ sở.

Giữ vững chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ SSCĐ 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, BTTM đã chủ động nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình, tích cực tham mưu, đề xuất với QUTƯ, thủ trưởng BQP tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về nhiệm vụ QS, QP gắn với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, không gian mạng, biên giới, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ... Các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; các nghị quyết, quyết định của QUTƯ, Bộ trưởng BQP về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021 và bảo đảm vũ khí, trang bị cho QĐND Việt Nam đến năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, BTTM cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765/NQ-QUTW của QUTƯ về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định: Nhờ sự kiểm tra sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn kịp thời của BTTM và các cơ quan chức năng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức huấn luyện đủ nội dung, đúng tiến độ, chương trình năm 2019; chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, kết hợp với rèn luyện thể lực, nâng cao sức cơ động... Do đó, chất lượng huấn luyện được nâng lên, nhất là chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới...

Công tác giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) và tuyển sinh quân sự năm 2019 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2011-2020; xây dựng Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; rà soát, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, liên thông, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo từng đối tượng, sát với điều kiện huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình và triển khai chặt chẽ công tác cứu hộ cứu nạn, tham gia ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố về thiên tai, tai nạn trên biển và phòng, chống cháy rừng, với gần 39.280 lượt CB, CS, dân quân tự vệ và 738 lượt phương tiện quân sự tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với làm rõ 13 nhiệm vụ của ngành tham mưu toàn quân trong 6 tháng cuối năm 2019, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu lên những định hướng lớn, cơ bản, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, bảo đảm sát thực tế, đúng, đủ nội dung thời gian, quân số, đồng thời thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; trong SSCĐ cần tiếp tục tăng cường luyện tập thuần thục các phương án, chú trọng hơn nữa đến công tác hiệp đồng với các lực lượng, địa phương có liên quan; triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng nhiệm vụ tuyển quân; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; thực hiện tốt nhiệm vụ kiện toàn biên chế, tổ chức, tạo cơ sở hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân. Ảnh: Hoàng Hà

Tạo đột phá hoàn thành toàn diện công tác hậu cần     

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC đã chỉ ra nhiều khó khăn chi phối đến ngành hậu cần quân đội (HCQĐ), như: Thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; công tác chăn nuôi gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng. Nắng nóng kéo dài gây cháy rừng ở miền Trung. Khô hạn và mưa lũ khiến sạt lở đất ở khu vực phía Bắc. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong đó có điện, xăng dầu biến động theo chiều hướng tăng, trong khi ngân sách bảo đảm hậu cần còn hạn chế đã tác động lớn đến công tác HCQĐ.

Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP, với tinh thần chủ động, ngành hậu cần đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ QS, QP, chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, tạo bước đột phá, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đều hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, chất lượng nâng lên, đời sống bộ đội được giữ vững và có mặt cải thiện.

Các cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp đã chủ động triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội gắn với thực hiện hiệu quả việc đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; chủ động trong công tác tạo nguồn, duy trì hiệu quả các trạm chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng bữa ăn của bộ đội được giữ vững, nhiều đơn vị nâng cao. Các phương án bảo đảm lương thực thực phẩm trước mắt và lâu dài được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để quân đội bị động trước các tình huống.

Trong công tác xăng dầu, các đơn vị chủ động tạo nguồn, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chất lượng xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ. Công tác vận tải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt khai thác, sử dụng phương tiện hiệu quả, nhất là vận chuyển chiến sĩ mới, vũ khí đạn, xăng dầu, binh khí kỹ thuật. Công tác xây dựng công trình doanh trại thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; các danh mục quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo đúng quy định. Công tác quân y thể hiện tốt vai trò trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. Các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn luôn chủ động về con người, phương tiện, vật chất hậu cần, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt QUTƯ, BQP, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của ngành HCQĐ và nhấn mạnh: Những kết quả đó minh chứng sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của cơ quan hậu cần các cấp, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Đây là cơ sở quan trọng để quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm trong 6 tháng đầu năm.

Thời gian còn lại của năm 2019, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và ngành hậu cần toàn quân tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP các mặt công tác HCQĐ; tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính; đẩy nhanh tiến độ tạo nguồn; chủ động nghiên cứu, hoàn thành các đề án chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế ngành HCQĐ và quy hoạch hệ thống kho hậu cần, hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân; chủ động triển khai các nội dung đột phá trong công tác hậu cần; chú trọng công tác huấn luyện, hội thao, hội thi ở các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Trong 6 tháng đầu năm, ngành kỹ thuật toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của QUTƯ, chỉ lệnh công tác kỹ thuật của BQP và kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2019; các chỉ tiêu kế hoạch toàn ngành bình quân đạt 51%-55%. Nổi bật là toàn ngành đã tham gia bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo và các nhiệm vụ đột xuất; phối hợp cùng các cơ quan chức năng đàm phán, thẩm định, nghiệm thu kỹ thuật VKTBKT mua sắm, sản xuất, cải tiến... TCKT đã hướng dẫn các đơn vị toàn quân kiểm tra, rà soát dự trữ đạn cho nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng dự án cải tiến, hiện đại hóa nhiều loại VKTBKT; theo dõi và chỉ đạo thanh, xử lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho trang bị, ngành kỹ thuật đã thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn, niêm cất VKTBKT; tập trung củng cố hệ thống cơ sở BĐKT, thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư chiều sâu công nghệ. Các nhà máy, xí nghiệp sửa chữa đã xây dựng và báo cáo phê duyệt kế hoạch sản xuất-kỹ thuật-tài chính-xã hội năm 2019, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch điều nguồn VKTBKT vào sửa chữa. Công tác kho tàng, trạm xưởng đã tập trung củng cố cơ sở hạ tầng, bổ sung thêm trang thiết bị, nâng cao điều kiện cất giữ và năng lực BĐKT của các cơ sở sửa chữa trong toàn quân.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 BQP đã triển khai thực hiện kế hoạch Năm an toàn giao thông toàn quân 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người điều khiển mô tô, xe máy”; làm tốt chức năng quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới quân sự; triển khai bảo đảm thẻ thu phí không dừng đối với các xe ô tô quân sự. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, toàn quân không để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, số ki-lô-mét an toàn đạt hơn 9,6 triệu km/vụ tai nạn A, B. TCKT đã hoàn thành biên soạn tài liệu “Công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ”, “Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện huấn luyện kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến thuật”; tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao khu vực tại 10 hội đồng; tổ chức tốt hội nghị tập huấn tham mưu kỹ thuật, hội thi công tác kiểm định xe-máy quân sự toàn quân…

Kết quả đạt được của các ngành trong 6 tháng đầu năm 2019 tương đối toàn diện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ của toàn quân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại trong năm 2019.

QUÂN THỦY - HOÀNG HÀ - TIẾN ĐẠT - VĂN CHIỂN