leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn nêu rõ: Nội dung các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng là những vấn đề rất quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Để hội nghị đạt kết quả cao, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các đồng chí cán bộ tham dự hội nghị cần nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi để tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, lệch lạc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở hội nghị, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng trong Đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp, đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.  

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị giao Cục Chính trị hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu nghe lãnh đạo Tổng cục II quán triệt nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng trong Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tin, ảnh: KIM ANH – TUẤN HUY