leftcenterrightdel

Trao heo đen giống tặng đồng bào vùng cao Quảng Nam. 

Nhân dịp này, Đoàn còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân vùng cao Quảng Nam thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel
Trao giống cây Cam Vinh tặng bà con nhân dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp đồng bào vùng cao Quảng Nam phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VINH QUANG